‘કોઢના દર્દીઆેને મળશે દિવ્યાંગનો દરજ્જો, અનામત ક્વોટામાંથી આપો લાભ’: સુપ્રીમ કોર્ટ

September 14, 2018 at 4:14 pm


કોઢ (રક્તપિત)ના દર્દીઆેને દિવ્યાંગનો દર્દી આપવા માટેની એક અરજી પર સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે મોટો ચુકાદો આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે કોઢના રોગીઆેને પણ હવે દેશમાં દિવ્યાંગનો દર્દી આપવામાં આવશે અને દિવ્યાંગના અનામત કોટામાંથી તેમને લાભ આપવામાં આવશે.

સુપ્રીમ કોર્ટે તેમના પુર્નવસન માટે કેન્દ્ર સરકાર તથા તમામ રાજ્ય સરકારોને આદેશ જારી કરીને કહ્યું છે કે કોઢના રોગીઆેને વિકલાંગતાની સૂચિમાં દાખલ કરી નોટિફિકેશન જારી કરવામાં આવે અને કોઢના રોગીઆેને પ્રમાણપત્ર પણ આપવામાં આવે.

કોઢના તમામ દર્દીઆે માટે કોર્ટે બીપીએલ કેટેગરીવાળા રાશનકાર્ડ બનાવવા માટે કહ્યું છે. કોર્ટે પોતાના આદેશમાં કહ્યું છે કે તેમને વિના મૂલ્યે દવાઆે મળે અને તેમની સાથે કોઈ ભેદભાવ કરવામાં ન આવે.

print

Comments

comments

VOTING POLL