ખાંડના એમએસપીમાં 10 ટકા સુધીનાે ટૂંક સમયમાં વધારો થશે

January 7, 2019 at 7:42 pm


મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા ખાંડ સેક્ટરને મોટી રાહત આપવાના હેતુસર કેન્દ્ર સરકાર ખાંડ માટેના લઘુત્તમ વેચાણ કિંમત (એમએસપી)માં 10 ટકા સુધીનાે વધારો કરવા માટેની તૈયારી કરી લીધી છે. ટૂંક સમયમાં જ વતૅમાન સપાટીથી તેની કિંમતમાં વધારો કરાશે. વતૅમાન પ્રતિકિલો 29 રૂપિયાની સપાટી કરતા તેની કિંમતને 32 રૂપિયા સુધી કરવામાં આવી શકે છે. આનાથી મોટી રાહત મળશે. એમએસપીમાં 10 ટકાનાે વધારો કરવાથી કૃષિ સમુદાયમાં પણ રાહત રહેશે. ગયા વષેૅ કેન્દ્રીય ખાદ્યાન્ન મંત્રાલય દ્વારા સ્થાનિક ખાંડ મિલોની મદદ કરવાના હેતુસર પ્રતિકિલો 29 રૂપિયાની એક્સ ફેક્ટ્રી ખાંડ કિંમત નક્કી કરી હતી. ઘટતી જતી ખાંડની કિંમતાે વચ્ચે રાહત આપવાના હેતુસર આ નિર્ણય કરવામા આવ્યો હતાે. હવે એક્સપાેર્ટ માકેૅટના કદને પણ વધારવામાં આવી શકે છે. શેરડીનાે જંગી જથ્થો એકત્રિત થઇ ગયો છે અને 2018-19ની નવેસરની આવકની પણ શરૂઆત થનાર છે. આવી સ્થિતિમાં ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા માર્જિનને સુધારવાના હેતુસર પ્રતિકિલો 35 રૂપિયાની આસપાસ ખાંડ વેચાણ કિંમતની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. એરિયસૅના ઝડપી નિકાલના હેતુસર પણ આ માંગ કરવામાં આવી રહી છે. ઉચ્ચ સ્તરીય સુત્રોએ માહિતી આપતા કહ્યું છે કે, કેન્દ્ર સરકાર વતૅમાન એમએસપીની ટૂંકમાં જ સમીક્ષા કરશે. એક સપ્તાહમાં જ આની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને ટૂંકમાં જ ખાંડ વેચાણ કિંમતમાં પ્રતિકિલો બેથી ત્રણ રૂપિયા સુધીનાે વધારો કરવામાં આવી શકે છે. જો કે, ખાંડ કંપનીઆેના કેવેટ દ્વારા કોઇપણ સબસિડીની માંગ કેન્દ્ર પાસેથી કરી શકાશે નહીં. એમએસપીમાં વધારો કરવામાં આવ્યા બાદ કોઇ સબસિડીની માંગ થઇ શકશે નહીં. આ હિલચાલને પણ ખુબ મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે. જૂન 2018માં કેન્દ્ર સરકારે ખાંડ સેક્ટરમાં લિક્વિડીટીની સ્થિતિને હળવી કરવા માટે 7000 કરોડના પેકેજની જાહેરાત કરી હતી. સાથે સાથે રિફાઈન્ડ ખાંડની કિંમત પ્રતિકિલો 29 રૂપિયા એમએસપી નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત આ##352;થક બાબતાે અંગેની કેબિનેટ સમિતિએ ત્રણ મિલિયન ટન ખાંડમાં બફર સ્ટોકની રચના કરી હતી. ઉત્તરપ્રદેશમાં ખાંડનું ઉત્પાદન દેશમાં સાૈથી વધારે કરવામાં આવે છે. પ્રાઇવેટ સુગર મિલરોને ખેડૂતાેને વળતર ચુકવવા માટે 4000 કરોડ રૂપિયાના સાેફ્ટ લોન પેકેજની પણ જાહેરાત કરી હતી. રાજ્ય સરકારે અન્ય લાભ આપવાની પણ જાહેરાત કરી હતી. સરકારે કેન્દ્ર સરકારને પત્ર લખીને રાજ્ય ખાંડ ક્વોટાને વધારવાની પણ જાહેરાત કરી હતી. સરકારે કેન્દ્ર સરકારને લેખિતમાં કેટલીક રજૂઆત કરી દીધી છે. ઉત્તરપ્રદેશ સરકારે કેન્દ્ર સરકારને આ બાબતથી વાકેફ કર્યા છે કે, ઉત્તરપ્રદેશની મિલો દ્વારા ગયા વર્ષના સંદર્ભમાં પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી છે. અગાઉ આેલ ઇન્ડિયા સુગર ટ્રેડ એસાેસિએશનના ચેરમેને કહ્યું હતું કે, ખેડૂત સમુદાયમાં પણ આને લઇને ખુશી જોવા મળી શકે છે. ઉત્તરપ્રદેશમાં અને દેશના અન્ય ભાગાેમાં શેરડીના ખેડૂતાેની સંખ્યા ખુબ મોટાપાયે છે. સાથે સાથે ઉત્તરપ્રદેસમાં સંખ્યા સાૈથી મોટ રહેલી છે. રાજકીય દ્રિષ્ટએ પણ ઉત્તરપ્રદેશ સાૈથી મોટુ રાજ્ય છે અને લોકસભાની સાૈથી વધારે સીટો છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL