તંત્રી-સ્થાનેથી

  • default
    ડેવલપમેન્ટ – ફ્રેન્ડલી બજેટ

    નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ આપેલા બજેટને વડાપ્રધાને ડેવલપમેન્ટ-ફ્રેન્ડલી બજેટ ગણાવ્યું છે. આ બજેટ બધાને ખુશ નથી કરી શક્યું . વરિષ્ઠ નાગરિકો અને ખેડૂતો માટે જેવી જોગવાઈઆે થઈ તેવી નોકરિયાતો માટે ન થઈ. નોકરિયાતો માટે વેરાના દર અને તેના સ્લેબ્સમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર કર્યા વગર, માત્ર સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનને ફરી અમલમાં મૂકવાની નાણાપ્રધાને જાહેરાત કરી, તે મુજબ રુા. … Read More

Most Viewed News
VOTING POLL