દ્વારકા જિલ્લામાં ખેડૂતોની જમીન માપણી પુનઃ કરવા ખેડૂતહિત રક્ષક સમિતિની કલેકટરને રજૂઆત

April 3, 2018 at 1:34 pm


દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં વર્ષ 2010થી 2016 દરમ્યાન આખા જિલ્લાની જમીન માપણી માત્ર કાગળ પર કરવામાં આવી જેના કારણે આખે આખી જમીન માપણી ભુલ ભરેલી કરવામાં આવી છે જેમાં દરેક ગામના નકશાઆે ભૂલ ભરેલા છે. સર્વે નંબર ખોટા છે, કેટલાક ખેડૂતોની ખરેખર જમીન હતી તેમા મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડો નાેંધાયો છે (40 વિઘા વાળાને 10 વિઘા જ જમીન રહી છે), કેટલાક ખાતેદારોને તો સમુળગી જમીન જ ગાયબ થઇ ગઇ છે, ખેડૂતોની જમીન અરસ પરસ બદલાય ગયેલ છે, ભાયુ ભાગ, હદ, દિશા બધુ જ બદલાય ગયું છે. કેટલાક ખેડૂત ન હતા તે રાતોરાત ખેડૂત થઇ ગયા છે. વારસાઇ એન્ટ્રી, ભાયુભાગ, બોજા મુકિત, બોજો દાખલ, હકક ઉઠાવવા જેવી એન્ટ્રીઆેનો કયાંય ઉલ્લેખ નથી, ખેતરમાં આવેલા કુવા, વૃક્ષ કે મકાનનું નકશામાં કયાંય ઉલ્લેખ નથી, એક ગામથી બીજે ગામ જતા ગાડા માર્ગ, કેડીઆે ખેતરે જવાના સીમ મારગનો પણ નકશામાં કયાંય ઉલ્લેખ નથી, સરકારી ખરાબાઆે ગૌચરની જમીન સાથે મોટા પાયે છેડ છાડ થઇ છે.

આ જમીન માપણીના આધારે નવા બનેલા ગામના નકશાઆેની વાસ્તવિકતા એ છે કે, જેની જમીન હતી તેની તો રહી જ નથી 80 ટકા કરતાં વધારે જમીનોની હદ દિશા બદલાઇ ગઇ છે, 90 ટકા કિસ્સાઆેમાં રસ્તા, વૃક્ષ, કૃવા, બોર, મકાન ગાયબ થઇ ગયા છે. આ ભુલો બાબતે સરકારનું અનેક વખત ધ્યાન દોરવા છતાં સરકાર દ્વારા કોઇ નકકર પગલા લેવાની જગ્યાએ ભૂલ સુધારણા અરજીઆે મંગાવી સંતોષ માની લીધો છે. અભણ ખેડૂતને પણ સમજાય છે, કે ભુલ સુધારણા અરજીઆે અને તેના આધારે અરજી કરનાર એકલ દોકલની ફરીથી જમીન માપણી કરવાથી સુધારો નથી થતો પરંતુ વધારે બગાડ કરાઇ છે આથી આપ સમક્ષ અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ત્રણ અલગ અલગ ગામો ઉદાહરણ સ્વરૂપે રજૂ કરીએ છીએ. સતાપર ગામમાં જમીન માપણી સમયે ગ્રામસભામાં ઠરાવ કરી જાહેર કર્યુ હતુ કે જો નિયમોનુસાર જમીન માપણી થતી હોય તો જ કરવી નહીતર ન કરવી તેમ છતાં જમીન માપણી થઇ ગઇ જમીન માપણી થઇ ગયા પછી ગ્રામ સભામાં ફરીથી ઠરાવ પસાર કરી પ્રમોલગેશન ન કરવાનું નકકી કરવામાં આવ્યું જેના આધારે મામલતદાર કલ્યાણપુર દ્વારા પણ જમીન માપણી અધિકારીને પત્ર લખી પ્રમોલગેશન ન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી તેમ છતાં સતાપર ગામનું અને એવી જ રીતે જામ દેવળીયા ગામનું પ્રમોલગેશન શા માટે કરવામાં આવ્યુંં

પાનેલી ગામના તમામ સર્વે નંબર ભુલ ભરેલા છે તેથી આખા ગામના ખેડૂતોએ સંયુકત રીતે એક એક ખેડૂતની વ્યકિતગત ભુલ સુધારણા અરજીઆે તૈયાર કરી આપ સમક્ષ લઇ આવ્યા છે તો આખા ગામની અરજીઆે સ્વીકારી ગામની અગાઉ થયેલી જમીન માપણી રદ કરી ફરીથી જમીન માપણી કરી પ્રમોલગેટ કરી ગામનો નવો નકશો બનાવવી આપવા વિનંતી (અગાઉ સામોર, વિજલપર, દાત્રાણા, હંજડાપર, મોટા આસોટા, મહાદેવીયા, જાકસીયા વગેરે અનેક ગામોએ સંયુકત વાંધા અરજીઆે રજૂ કરેલી છે. હંજડાપર ગામમાં પણ તમામ ખેડૂતોના સર્વે નંબર ભુલ ભરેલા હતા આખા ગામે બે વર્ષ પહેલા ભુલ સુધારણા અરજીઆે કરી દીધી હતી ગત આેગષ્ટ મહિનાના છેલ્લા અઠવાડીયામાં જમીન માપણી અધિકારીઆેની ગાંધીનગર અને આપણા જિલ્લાની સંયુકત ટીમ ગામમાં આવી ફરીથી જમીન માપણી કરવા કહેતા ગામ લોકોએ વિરોધ કરી માંગ કરી હતી કે ગામના બધા સર્વે નંબર, રોડ રસ્તા, વૃક્ષ, બોર, કુવા, મકાન, ગાડા માર્ગ સહિતની નિયમોનુસાર ફરીથી જમીન માપણી કરી ફરીથી પ્રમોલગેટ કરી આખા ગામનો નવો નકશો બનાવી આપો તો જ અમો માપણી કરવા દઇએ જમીન માપણી અધિકારીઆેની ટીમે ત્યારે સહમતી દશાર્વી 15 દિવસમાં ગામનો નવો નકશો આપવાની બાંહેધરી આપી હતી 15 દિવસની જગ્યાએ છ-છ મહિના વિતવા છતાં હજૂ પણ ગામનો નકશો તૈયાર કરવામાં આવ્યો નથી.

જમીન માપણી પ્રqક્રયાના અલગ અલગ પ્રqક્રયાઆે તબકકાઆેના નમુનારૂપે આ ત્રણ ગામ આપ સમક્ષ મુકીએ છીએ આ ત્રણ ગામો માત્ર ઉદાહરણ છે વાસ્તવિકતા એ છે કે જિલ્લાના 1,50,000 કરતાં વધારે સર્વે નંબર છે ને એ તમામ સર્વે નંબરની હાલત ભુલ ભરેલી છે જો જિલ્લાના બધા જ ખેડૂતોના સર્વે નંબર ભુલ ભરેલા હોય તો બધા ખેડૂત પાસેથી અરજી મંગાવવાની જગ્યાએ આખેઆખી જમીન માપણી રદ કરી ફરીથી જમીન માપણી શા માટે કરવામાં નથી આવતી તે ખેડૂતોને મુંજવતો પ્રñ છે. સરકાર દ્વારા જમીન માપણીની ભુલોનો ખુલ્તા મને એકરાર કરી ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે ખેડૂતો પાસેથી ભૂલ સુધારણા અરજીઆે મંગાવી ભૂલ ઉપર ડબલ ભૂલ કરવામાં આવે છે જેના કારણે સરકારનો ખર્ચ, કર્મચારીઆે, અધિકારીઆેના માનવ કલાકોનું વ્યય તો થાય જ છે અને ખેડૂતોના ખેતર સુધરવાને બદલે વધારે બગડે છે કેમ કે એક અરજીના આધારે ભુલ સુધારવાનું પ્રયત્ન બિજા ચાર ખેતરને બગાડે છે તે વાત અભણ ખેડૂતને સમજાય છે પણ સરકારને કેમ નથી સમજાતીંં સરકારનું ધ્ાયન દોરો કે સયુંકત જામનગર જિલ્લાે આ યોજનાનો પાઇલટ પ્રાેજેકટ હતો અખતરાઆે કરવામાં ને કરવામાં આખા જિલ્લાના બધા જ 1,53,000 જેટલા સર્વે નંબરમાં ભુલો હોય 1,53,000 ખેડૂતો પાસેથી વાંધા અરજીઆે કે ભુલ સુધારણા અરજીઆે મંગવવાને બદલે જમીન માપણી રદ કરી ફરથી જમીન માપણી કરવામાં આવે જો આમ નહી થાય તો આ ભુલો પેઢી દર પેઢી ચાલશે કયારેય નહી સુધરે અને અંતી ખેડૂતોમાં અંદરો અંદર વાદ વિવાદ ઝઘડાઆે થશે, ખુન ખરાબાઆે થશે, આ નકશાઆેના આધારે કોર્ટ યોગ્ય ન્યાય નહી આપી શકે અંતે સિવીલવોર જેવી પરિસ્થિતીનું નિમાર્ણ થશે જો એવૂં ન થવા દેવું હોય તો એક માત્ર ઉપાય છે કે આખે આખી જમીન માપણી રદ કરી ફરીથી નિયમોનુસાર જમીન માપણી કરવામાં આવે તે જરૂરી હોવાની રજૂઆત ખેડૂત હિતરક્ષક સમિતિના પ્રમુખ પાલભાઇ આંબલીયાએ કલેકટરને આવેદન પાઠવી રજૂઆત કરી છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL