નયારા એનર્જી લિમિટેડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઆેને આપિત્ત સમયે સાવચેતી અંગે અપાયું માર્ગદર્શન

July 10, 2018 at 10:37 am


નયારા એનર્જી લિમિટેડએ શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવતી અંતગર્ત ખંભાળિયા પંથકની પાંચ શાળાઆેના આશરે 19ર9 વિદ્યાર્થીઆે તથા 40 શિક્ષકોને કુદરતી કે માનવસર્જિત આપિત્ત સમયે સાવચેતી રાખી કઈ રીતે સુરક્ષિત પગલાં ભરી શકાયં એ અંગેનું માર્ગદર્શન લાઈવ ડેમો મારફતે આપવામાં આવ્યું હતું.

ગુજરાત રાજય આપિત્ત વ્યવસ્થા સત્તામંડળના આયોજનથી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેલ દ્વારા શાળા સલામતિ સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં વાડીનારમાં આવેલી નયારા એનર્જી લિમિટેડએ જાેડાઈ ખંભાળિયા પંથકની પાંચ શાળાઆેમાં માર્ગદર્શક કાર્યક્રમો યોજયા હતા. જેમાં વાડીનાર પ્રાથમિક શાળા, વાડીનાર ધાર વાડી પ્રાથમિક શાળા, નાના આંબલા પ્રાથમિક શાળા, ઉગમણાબારાની સરકારી સેકન્ડ્રી સ્કૂલ અને ખંભાળિયાની દા.સુ. ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલનો સમાવેશ થાય છે. આ શાળાઆેમાં આશરે 19ર9 વિદ્યાર્થીઆે તથા 40 શિક્ષકોએ કુદરતી તથા માનવસર્જિત આપિત્ત વખતે રાખવી જાેઈતી સાવચેતી અંગે માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું.

નયારા એનર્જી લિમિટેડના ફાયર વિભાગના તાલીમથી સુસજજ થયેલા જવાનોએ વિદ્યાર્થીઆે તથા શિક્ષકોને આધુનિક સાધનો અને ઘર ઉપયોગી સાધનો વડે લાઈવ ડેમો યોજી કુદરતી કે માનવસર્જિત આપતી વખતે તાકીદના ધોરણે શું કરવું જાેઈએ અને શું ન કરવું જાેઈએ અને તે માટે કઈ પ્રકારની તકેદારી રાખવી જાેઈએ તે અંગે વિગતવાર માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. કંપનીના તાલીમબધ્ધ કર્મચારીઆેએ આપેલા માર્ગદર્શન અને પ્રïનોત્તરીના સંતોષકારક ઉત્તરથી વિદ્યાર્થીઆે તથા શિક્ષકોએ નયારા એનર્જી લિમિટેડનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

print

Comments

comments

VOTING POLL