ભાવનગર પુર્વ અને ભાવનગર પશ્ચિમમાંથી બે-બે ફોર્મનો થયેલો ઉપાડ

November 14, 2017 at 1:51 pm


ભાવનગર જિલ્લાની સાત વિધાનસભા બેઠકની સામાન્ય ચુંટણી પ્રqક્રયામાં આજે જાહેરનામાની પ્રસિધ્ધી સાથે જ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો પણ પ્રારંભ થયો છે. જેમાં આજે બપોર સુધીમાં ભાવનગર પુર્વમાં બે, ભાવનગર પશ્ચિમમાં બે તળાજામાં બે જ્યારે ગારિયાધારમાં બે ફોર્મનો ઉપાડ થયો હતો.
ભાવનગર જિલ્લાની સાત વિધાનસભા બેઠકની ચુંટણી પ્રqક્રયામં આજે જાહેરનામાની પ્રસિધ્ધીની સાથે જ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો પ્રારંભ થયો છે. જેમાં બપોર સુધીમાં ભાવનગર પુર્વમાં બે, ભાવનગર પશ્ચિમમાં બે, તળાજામાં બે તેમજ ગારિયાધારમાંથી બે ફોર્મનો ઉપાડ થયો હતો આજે બપોરે એક વાગ્યા સુધી ઉપડેલા તમામ ફોર્મ અપક્ષોએ ઉપાડéા હોવાનું સુત્રોએ જણાવ્યું હતું.
ભાવનગર પુર્વ, ભાવનગર પશ્ચિમ, તળાજા અને ગારિયાધારને બાદ કરતા પાલિતાણામાં આજે એક પણ ફોર્મ ઉપડéું ન હતું.

print

Comments

comments

VOTING POLL