મંદસાૈરમાં રાહુલના દાવને ફ્લાેપ કરવા ચોહાણ તૈયાર

May 28, 2018 at 7:39 pm


મધ્યપ્રદેશના મંદસાૈરમાં કાેંગ્રેસ અને ભાજપની વચ્ચે સ્પર્ધા જોરદાર શરૂ થવાના સંકેત દેખાઇ રહ્યાા છે. મુખ્યપ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ 30મી મેના દિવસે મંદસાૈરમાં કાેંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીના પહાેંચવાથી પહેલાથી જાહેર સભા કરનાર છે. કાેંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી છઠ્ઠી જુનના દિવસથી ચૂંટણી પ્રચાર કરનાર છે. મંદસાૈરમાં ગયા વષેૅ છઠ્ઠી જુનના દિવસે પાેલીસ ગાેળીબારમાં છ ખેડુતાેના મોત થઇ ગયા હતા. કાેંગ્રેસ પ્રમુખે ચૂંટણી પ્રચાર કરવા માટે આ જ દિવસની પસંદગી કરી લીધી છે. બંને પાટીૅઆેની રેલીમાં એક લાખ લોકો પહાેંચે તેવી શક્યતા છે. આ વર્ષના અંત સુધીમાં પ્રદેશમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજનાર છે. બંન્ને પાટીૅઆે ખેડુતાેને પ્રભાવિત કરવાના પ્રયાસ શરૂ કરનાર છે. મધ્યપ્રદેશ ભાજપના એક નેતાએ કહ્યાુ છે કે કાેંગ્રેસ પાટીૅ ખેડુતાેને પ્રભાવિત કરવાના તમામ પ્રયાસ કરનાર છે. એક ડઝનથી વધારે ખેડુત સંગઠનાે કહી ચુક્યા છે કે પહેલી જુનથી દસમી જુન વચ્ચે વિરોધ પ્રદર્શન કરનાર છે. વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવે તે પહેલા ખેડુતાે સાથે શિવરાજ િંસહ વાતચીત કરવાના મુડમાં દેખાઇ રહ્યાા છે. જાણકાર લોકોનુ કહેવુ છે કે આગામી દિવસાેમાં ભાજપ અને કાેંગ્રેસ હવે મધ્યપ્રદેશ પર વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરનાર છે. કણાૅટકમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ હવે તમામની નજર મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન પર કેન્દ્રિત થઇ ગઇછે. મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપના એક નેતાએ કહ્યું છે કે, કાેંગ્રેસ પાટીૅ ખેડૂતાેને ઉશ્કેરવાનું કામ કરી રહી છે પરંતુ સરકાર ગયા વર્ષની જેમ જ આ વષેૅ હિંસાને ટાળવા માટે તમામ પ્રયાસાે કરશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, પાેલીસ આ વખતે તમામ સાવધાની રાખી રહી છે. એક ડઝનથી વધુ ખેડૂત સંગઠનાેએ કહ્યું છે કે, તેઆે એકથી 10મી જૂન વચ્ચે વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. મુખ્યમંત્રી ખેડૂતાે સાથે વાતચીત કરવાના મુડમાં દેખાઈ રહ્યાા છે. શિવરાજિંસહ શનિવારે રતલામમાં અને રવિવારના દિવસે લીમચમાં પહાેંચી ગયા હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, કાેંગ્રેસ પાટીૅ અરાજકતા ફેલાવાનું કામ કરી રહી છે. પહેલાના વર્ષમાં થયેલી હત્યાઆેની ન્યાયિક તપાસ કરવાની પણ વાત કરવી જોઇએ. બીજી બાજુ કાેંગ્રેસના જિલ્લા અધ્યક્ષ પ્રકાશ રતાડિયાએ કહ્યું છે કે, પાેલીસે મંદસાૈરમાં 1100થી પણ વધુ લોકોને કલમ 107 હેઠળ બાેન્ડ ભરવા માટે કહી ચુકી છે. ખેડૂતાેને ભયભીત કરવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યાા છે. રેલીને કમજોર કરવાના પ્રયાસ થઇ રહ્યાા છે. કાેંગ્રેસ એવા છ ખેડૂતાેનાે સંપર્ક કરી રહી છે જે ખેડૂતાે રાહુલ ગાંધીની રેલીમાં ઉપસ્થિત રહીને નિવેદન કરી શકે. કાેંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઆે પણ રાહુલ ગાંધીની રેલીને લઇને તૈયારી કરી રહ્યાા છે. રાહુલ ગાંધી છઠ્ઠી જૂનથી પાટીૅ માટે ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરવાના મૂડમાં દેખાઈ રહ્યાા છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL