મિશન 2019 : મોદી વધુ મોટા નિર્ણય લેવાના મુડમાં

January 11, 2019 at 8:18 pm


વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં એનડીએ સરકાર ચૂંટણી વર્ષમાં વધુ કેટલાક મોટા નિર્ણય લેવાના મુડમાં દેખાઇ રહી છે. જેના ભાગરૂપે સામાન્ય લોકો અને ખેડુતાેને વધારે રાહત આપવામાં આવનાર છે. આવકવેરા મુક્તિ મર્યાદામાં વધારો કરવા, ખેડુતાેને સીધા લાભ આપવા જેવા કેટલાક પગલા લેવામાં આવનાર છે. મોદી સરકાર ચૂંટણી વર્ષમાં ક્યાં મોટા પગલા લેશે તેને લઇને સામાન્ય વગૅમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. મોદી સરકાર ગરીબ સવણોૅને નાેકરી અને શિક્ષણમાં 10 ટકા અનામત આપવા માટેનાે નિર્ણય કરી ચુકી છે. હવે અન્ય મોટા નિર્ણય લેવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે. કેટલાક અન્ય મોટા નિર્ણયને પણ અમલી કરવા માટે તૈયાર છે. ચૂંટણી પરિણામ તેમની તરફેણમાં કરી શકે તેવા મોટા નિર્ણય લેવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. ટુંકમાં આની જાહેરાત કરવામાં આવનાર છે. આવકવેરા મુક્તિ મર્યાદામાં મોટી રાહત, ખેડુતાેના ખાતામાં સીધી મોટી રકમ નાંખવા, મધ્યમ વગૅના લોકો માટે સસ્તા આવાસ લેવાના મામલે લોન અને જીએસટીમાં મોટા ફેરફાર કરવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે. વર્ષ 2014ની લોકસભાની ચૂંટણીથી પહેલા ભાજપે આવકવેરામાં મોટી રાહત આપવાની વાત કરી હતી. આ દિશામાં હવે સરકાર આગળ વધીને મોટા નિર્ણય કરી શકે છે. સરકાર જીએસટીમાં સતત મોટા ફેરફારો કરી રહી છે. આ ફેરફાર કરીને મધ્યમ અને ગરીબ વગૅના લોકોને રાહત આપવામાં આવી રહી છે. ગુરૂવારના દિવસે જીએસટી કાઉÂન્સલની બેઠકમાં કેટલાક મોટા નિર્ણય કરવામાં આવ્યા હતા. મધ્યમ વગૅને રાહત આપવાના મુદ્દા પર પણ સરકાર વિચારણા કરી રહી છે. ઘરની લોનને સસ્તી કરવા માટે સરકાર વિચારી રહી છે. આના માટે નાણાંપ્રધાન વારંવાર રીઝર્વ બેંક પર દબાણ લાવી રહ્યાા છે. સરકાર લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા મધ્યમ વગૅને મોટી રાહત આપી શકે છે. રાજ્યસભામાં પાસ કરવામાં નિ»ફળ રહ્યાા બાદ સરકાર ફરીથી ત્રિપલ તલાકના મામલે વટહુકમ લાવનાર છે. આ માહિતી સંસદીય બાબતાેના કાર્ય પ્રધાન વિજય ગાેયલે આ મુજબની માહિતી આપી છે. અત્રે નાેંધનીય છે કે નાના કારોબારીઆેને ગુડ્ઝ એન્ડ સ##352;વસ ટેક્સ કાઉÂન્સલે ગઇકાલે ગુરૂવારના દિવસે મોટી રાહત આપી હતી. નવેસરના નિર્ણય મુજબ હવે 40 લાખ રૂપિયા સુધીના વાર્ષિક ટનૅઆેવરવાળી કંપનીઆેને જીએસટી રજિસ્ટ્રેશનમાંથી મુક્તિ મળી ગઈ છે. પહેલા આ મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયાની હતી. આવી જ રીતે જીએસટી કાઉÂન્સલે પૂવોૅત્તર અને પહાડી રાજ્યોની કંપનીઆે માટે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન માટે છુટછાટની મર્યાદા 10 લાખ રૂપિયાથી બે ગણી કરીને 20 લાખ કરી દીધી હતી. પહેલા 20 લાખ રૂપિયા સુધીના ટનૅઆેવરવાળા ઉદ્યાેગાેને જીએસટી રજિસ્ટ્રેશનમાંથી છુટછાટ મળી ગઈ હતી. હવે ઉત્તરપૂવીૅય અને પહાડી રાજ્યો માટે છુટછાટની મર્યાદા 10 લાખ રૂપિયા હતી પરંતુ નાના રાજ્યોએ પાેતાના કાયદા બનાવી લીધા છેઅને આ મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયા કરી હતી.
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઉત્તર પૂવીૅય અને પહાડી રાજ્યો માટે 20 લાખ રૂપિયાના ટનૅઆેવરવાળી કંપનીઆેને જીએસટી રજિસ્ટ્રેશનમાંથી મુક્તિ આપી દેવામાં આવી હતી. ઉત્તરપૂવીૅય અને પહાડી રાજ્યોને આ લિમિટને વધારવા અને ઘટાડવાની મંજુરી આપવામાં આવી હતી. કાઉÂન્સલની બેઠકમાં જીએસટી રજિસ્ટ્રેશનમાંથી છુટછાટ, કમ્પાેઝિશન સ્કીમ અને કેરળ હોનારત માટે સેસ લાગૂ કરવા સહિત અનેક પગલા લેવામાં આવ્યા હતા.

print

Comments

comments

VOTING POLL