મુંબઈ સ્થિત ત્રણ સંપિત્તની 11 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી કરાઈ

November 14, 2017 at 7:58 pm


કુખ્યાત ડોન દાઉદ ઇબ્રાહીમ અને ભારત માટે મોસ્ટ વોન્ટેડ એવા દાઉદની મુંબઈ ખાતે આવેલી સંપિત્તની આજે કરવામાં આવેલી નિલામી દરમિયાન દાઉદની ત્રણ સંપિત્ત એસબીયુટી ટ્રસ્ટ દ્વારા ખરીદી લેવામાં આવી છે. રૂપિયા 11 કરોડમાં આ ત્રણ સંપિત્ત સૈફી બુરહાની અપલીપમેન્ટ ટ્રસ્ટ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમની મુંબઈ ખાતે આવેલી સંપિત્ત માટે યોજવામાં આવેલી નિલામી દરમિયાન ડામરવાલા બિલ્ડીંગની રિઝર્વ પ્રાઇઝ એક કરોડ 55 લાખ 76 હજાર હતી. ભીંડી બજારમાં બનેલી હોટલ રોનક અફરોઝ માટે એક કરોડ 18 લાખની રિઝર્વ પ્રાઇઝ રાખવામાં આવી હતી જ્યારે પાકમોડિયા સ્થિત પર આવેલા શબનમ ગેસ્ટહાઉસ માટે એક કરોડ 21 લાખ 43 હજારની રિઝર્વ પ્રાઇઝ રાખવામાં આવી હતી. દરમિયન નિલામી અંગે ટેન્ડર પ્રક્રિયા 10 નવેમ્બરે પુરી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન નિલામી માટે દેશભરમાંથી 10 જેટલા રોકાણકારોએ ટેન્ડર માટે આવેદનપત્ર ભર્યા હતા જે પૈકી શૈફી બુરહાની અપલીપમેન્ટ ટ્રસ્ટ એટલે કે એસબીયુટી પણ સામેલ હતું. નિલામીની પ્રક્રિયામાં સાૈથી પહેલા હોટલ રોનક અફરોઝની વર્ષ 2015માં નિલામી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તે સમયે પુર્વ પત્રકાર બાલાકૃ»ણને 30 લાખ રૂપિયા ડિપાેઝિટ કરીને નિલામી પાેતાના નામે કરી હતી પરંતુ 3.98 કરોડની બાકીની રકમ ન ફરી શકવાના કારણે આ નિલામી રદ થઇ ગઈ હતી. ભીંડી બજારમાં બનાવવામાં આવેલી ડબલ સ્ટોર બિલ્ડીંગની રિઝર્વ પ્રાઇઝ એક કરોડ 21 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી હતી.

કુખ્યાત અને ભારત માટે મોસ્ટ વોન્ટેડ એવા દાઉદની સંપિત્તને એસબીયુટી દ્વારા 11 કરોડમાં ખરીદી લેવામાં આવી છે જેમાં રોનક અફરોઝ હોટલ, શબનમ ગેસ્ટહાઉસ અને ડામરવાલા ઇમારતનાે સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણ ઉપરાંત આૈરંગાબાદ ફેક્ટરી, મઝગાંવ ફ્લેટ, દાદરીવાલા ચાલની નિલામી પણ કરવામાં આવી છે. આ નિલામીમાં રોનક અફરોઝ હોટલ ચાર કરોડમાં વેચાઈ છે જ્યારે બીજી તરફ શબનબ ગેસ્ટ હાઉસ અને ડામરવાળા ઇમારતના પાંચ રુમોની નિલામી કરવામાં આવી છે. નિલામી ચર્ચગેટ ખાતે આવેલા આઈએમસી બિલ્ડીંગમાં સવારે 10 વાગે શરૂ થઇ હતી. નિલામીનું આયોજન સ્મગલર એન્ડ ફોરેન એક્સચેંજ મેનીફ્લેચર એક્ટ સાફીમાં અંતગૅત કરવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, કેન્દ્રીય નાણામંત્રાલયના નિયંત્રણમાં આવતા મહેસુલ વિભાગે એક જાહેરાત દ્વારા આ નિલામી અંગે જાણકારી આપી હતી. મહેસુલ વિભાગે આજ રોજ હાથ ધરવામાં આવનારી નિલામ માટે બંધ કવરમાં આેફરો મંગાવી હતી. જેમાં દરેક સંપિત્તના રિઝર્વ પ્રાઇઝ એકથી દોઢ કરોડની વચ્ચે રાખવામાં આવ્યા હતા જેના આધારે સંપિત્તનું મૂલ્ય પાંચથી સાડા પાંચ કરોડ આકંવામાં આવ્યું છે. ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમને ભારત લાવવા ઘણા લાંબા સમયથી ભારત સરકાર દ્વારા પ્રયાસાે કરવામાં આવી રહ્યાા છે. આ પ્રયાસાેને હજુ સુધી સફળતા મળી નથી. તેવા સમયે આજે મુખ્ય ખાતે આવેલ સંપિત્તની હાથ ધરવામાં આવેલી નિલામી દરમિયાન સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

print

Comments

comments

VOTING POLL