સીઆરપીએફ કેમ્પ પર હુમલામાં બે આતંકવાદી ઠાર : હથિયારો જપ્ત

February 13, 2018 at 7:53 pm


જમ્મુ કાશ્મીરના પાટનગર શ્રીનગરના કરણ નગર સ્થિત સીઆરપીએફ કેમ્પ પાસે સેના અને ત્રાસવાદીઆે વચ્ચે અથડામણ આજે પણ જારી રહી હતી. સતત બીજા દિવસે સેનાનું આેપરેશન જારી રહ્યું હતું. હજુ સુધી બે આતંકવાદીઆેને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે. આેપરેશન સેનાનું ચાલી રહ્યું છે. સીઆરપીએફના આઈજી આેપરેશન ઝુલ્ફીકાર હસને કહ્યું છે કે, અથડામણ હજુ પણ ચાલી રહી છે. એન્કાઉન્ટરમાં ઘણી બધી બાબતાેને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. નાગરિકો અને સંપિત્તને નુકસાન ન પહાેંચે તે બાબતાેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. એકબાજુ હિમવષાૅ અને બીજી બાજુ આતંકવાદીઆેના ગાેળીબાર એમ બે મોરચા ઉપર ભારતીય જવાનાે સાહસનાે અદ્ભુત પરિચય આપી રહ્યાા છે. સીઆરપીએફ જવાનાે, પાેલીસ અને સેના દ્વારા જે કેમ્પ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતાે તેને ચારેબાજુથી ઘેરી લઇને તપાસ ચલાવી રહી છે. આજે સીઆરપીએફના આઈજી રવિદીપ સહાએ કહ્યું હતું કે, સવારે બે આતંકવાદીઆેએ ઘુસણખોરીના પ્રયાસ કર્યા હતા. પરિવારના લોકોને સુરક્ષિત કાઢવામાં આવી ચુક્યા છે. સીઆરપીએફના આેપરેશનમાં એક જવાનને ઇજા થઇ હતી જેમનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. સાેમવારે સાડા ચાર વાગે ત્રાસવાદીઆેએ સીઆરપીએફ કેમ્પમાં હુમલો કયોૅ હતાે. સુંજવાન આમીૅ કેમ્પ ઉપર હુમલા બાદ સતત બીજો હુમલો ત્રાસવાદીઆેએ કયોૅ છે. મોટુ નુકસાન કરવાની ત્રાસવાદીઆેની યોજનાને નિ»ફળ કરવામાં આવી ચુકી છે. બીજી બાજુ સુંજવાન આમીૅ કેમ્પમાંથી વધુ એક જવાનનાે મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. જેથી આ હુમલામાં મોતનાે આંકડો વધીને હવે છ થઇ ગયો છે. આ હુમલામાં છ જવાન શહીદ થયા છે અને એક નાગરિકનુ મોત થયુ છે. ચાર ત્રાસવાદીઆેને પણ મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે. નાેંધનીય છે કે શનિવારે સવારે ત્રાસવાદીઆેએ હુમલો કયોૅ હતાે. આ હુમલામાં પાંચ જવાન શહીદ તઇ ગયા હતા અને એક નાગરિકનુ મોત થયુ હતુ. હુમલાને અંજામ આપનાર ચારેય ત્રાસવાદીઆેનાે ખાતમો કરવામાં આવ્યો હતાે. ભારતીય સેનાના જવાનાેએ વધુ નુકસાન ન થાય તે હેતુસર આ આેપરેશન ચલાવ્યુ હતુ. જેથી વધારે નુકસાન થયુ હતુ. ઠાર મરાયેલા ત્રાસવાદીઆેની પાસેથી એકે 47 અને અન્ય ઘાતક હથિયારોનાે જથ્થો મળી આવ્યા હતા. જે પણ કેટલાક પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. આમીૅ કેમ્પ પર શનિવારે ભીષણ ત્રાસવાદી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતાે. આેપરેશન આેલઆઉટ સેનાએ હાથ ધરીને 200થી વધુ ત્રાસવાદીઆેને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા બાદ ત્રાસવાદીઆેમાં ભારે દહેશત ફેલાઇ ગઇ છે. જેથી ત્રાસવાદીઆે સેનાના જવાનાે અને તેમના પરિવારના સÇયો પર હુમલા કરી રહ્યાા છે. દેશના તમામ લોકો સારી રીતે જાણે છે કે જમ્મુકાશ્મીરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી આેપરેશન આેલઆઉટ ચાલે છે. જેના ભાગરૂપે ત્રાસવાદીઆેને શોધી શોધીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવી રહ્યાા છે.

આ આેપરેશન મોતના ખેલ સમાન છે. ભારતીય સેનાના જવાનાે સામે જઇને જંગ લડી રહ્યાા છે. કારણ કે ત્રાસવાદીઆે સ્થાનિક વિસ્તાર અને વન્ય વિસ્તારમાં ક્યાં છુપાયેલા છે અને ક્યાંથી ગાેળી આવી જાય તે કહી શકાય નહી. આવી સ્થિતીમાં ભારતીય લોકોના રક્ષણમાં રહેલા જવાનાે સામે પ્રન કરવા અને શંકા કરવાની બાબત કોઇને પણ શોભા દેતી નથી.

print

Comments

comments

VOTING POLL