સુખી લગ્નજીવન જીવતાં લોકો હૃદયરોગના બીજા હુમલાથી પણ બચી જાય છે !

July 10, 2018 at 7:05 pm


પત્ની વિના એકલું જીવન જીવવા માગતા હોય છે તેમણે પુનઃ વિચારણા કરવી જોઈએ.હૃદયરોગનો હુમલો આવી ગયો હોય તેવા પરિણીત લોકોના કિસ્સામાં છૂટાછેટા લઈને સિંગલ જીવન જીવી રહેલાઆેને મુકાબલે હૃદયરોગના બીજા હુમલામાં પણ બચી જવાની શક્યતા વધુ હોય છે. મળતા પુરાવા કહે છે કે લગ્નજીવન મહÒવપૂર્ણ આરોગ્ય વિષયક લાભો આપે છે.લગ્નજીવન વ્યિક્તને સ્મૃતિદોષથી માંડીને લોહીના દબાણ સુધીના રોગથી દૂર રાખે છે.
પુરાવા એમ પણ કહે છે કે પરિણીત વ્યિક્તને મુકાબલે વિધુર કે અપરિણીત વ્યિક્તના કિસ્સામાં બીજીવાર હૃદયરોગનો હુમલો આવવાની શક્યતા પણ વધી જાય છે. સંશોધકો કહે છે કે લગ્ન તે સૌથી વધુ સામાજિક બળ પૂરું પાડે છે. લગ્નજીવન વિસ્મૃતિ, લોહીના Kચા દબાણ ,Kચા કોલેસ્ટરોલ અને ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસ જેવા જોખમોને પણ ઘટાડે છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL