સુબોધના કુટુંબના સભ્યો મુખ્યમંત્રી યોગીને મળ્યા

December 6, 2018 at 8:06 pm


પશ્ચિમ ઉત્તરપ્રદેશના બુલન્દશહેરમાં ભીડની હિંસામાં શહીદ થયેલા પાેલીસ અધિકારી સુબાેધ કુમાર િંસહના પરિવારના સÇયો આજે સવારે મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથને મળવા માટે પહાેંચ્યા હતા. શહીદ ઇન્સ્પેક્ટરના પરિવારના સભ્ય સવારે 9.30 વાગે મુખ્યપ્રધાનના આવાસ પર પહાેંચ્યા હતા. વાતચીત દરમિયાન મુખ્યપ્રધાન યોગીએ તમામ પ્રકારની મદદ આપવાની ખાતરી આપી હતી. સાથે સાથે દોષિતાેને કોઇ કિંમતે નહીં છોડવાની ખાતરી આપી હતી. મુખ્યપ્રધાને પરિવારને અસામાન્ય પેન્સન, એક સભ્યને નાેકરી આપવા અને શહીદ સુબાેધના નામ પર જૈથરા કુરાવલી માગૅનુ નામ રાખવાની પણ ખાતરી આપી હતી. સાથે સાથે સુબાેધે હોમ લોન આશરે 30 લાખ રૂપિયા લીધી હતી. આ હોમલોનની ચુકવણી પણ હવે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવનાર છે. ઇન્સ્પેક્ટર સુબાેધિંસહના પુત્રોના અÇયાસ ઉપર થનાર ખર્ચની રકમ પણ ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર જ ચુકવશે. આ ઉપરાંત ડીજીપી આેફિસની તેમના બાળકોની સિવિલ સ##352;વસના કોચિંગમાં મદદ કરવાની ખાતરી આપી હતી. મુખ્યમંત્રીએ પહેલાથી જ પરિવારને 50 લાખ રૂપિયાની રાહત રકમ આપવાની જાહેરાત કરી હતી. મુખ્યમંત્રીને મળવા માટે ઇન્સ્પેક્ટર સુબાેધના પÂત્ન રજની, તેમના પુત્રો અને બહેન પહાેંચ્યા હતા. યોગીએ પરિવારને કઠોર કાર્યવાહીની ખાતરી આપી હતી અને કહ્યું હતું કે, કોઇને પણ છોડવામાં આવશે નહીં. ત્રણ ટીમો કામ કરી રહી છે. પÂત્નએ મુખ્યમંત્રીને તમામ બાબતાે અંગે માહિતી આપી હતી. સુબાેધકુમારની બહેને પણ પાેલીસ ઉપર અગાઉ ગંભીર આક્ષેપાે કર્યા હતા. ઉત્તરપ્રદેશના બુલન્દશહેરમાં સાેમવારના દિવસે ગાૈહત્યાની અફવા બાદ ફેલાયેલી વ્યાપક હિંસા બાદ હજુ સ્થિતી વિસ્ફોટક રહી છે. બીજી બાજુ પાેલીસ દ્વારા વ્યાપક દરોડાનાે દોર જારી રાખવામાં આવ્યો છે. પાેલીસે તપાસને વધારે ઝડપી બનાવીને હજુ સુધી બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. બીજી બાજુ હિંસાના સંબંધમાં દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઇઆરમાં 87 લોકોના નામનાે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ચાર લોકોને કસ્ટડીમાં પણ લેવામાં આવ્યા છે. જુદી જુદી ટીમો સક્રિય થઇ છે. પાેલીસે આજે કહ્યું હતું કે, છ ટીમો આરોપીઆેને પકડી પાડવા માટે તપાસ કરી રહી છે. આ મામલામાં મુખ્ય આરોપી તથા બજરંગ દળના જિલ્લા સંયોજક યોગેશ રાજને પકડી પાડવા દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યાા છે. યોગેશ રાજ મુખ્ય આરોપી છે તેના ઉપર એફઆઈઆરમાં હિંસા ભડકાવવાના આક્ષેપ મુકવામાં આવ્યા છે. ઘટનાના ગાળા દરમિયાન સુબાેદકુમાર િંસહે તેને સમજાવવાના પ્રયાસ કર્યા હતા પરંતુ તે માન્યાે ન હતાે. આરોપીએ હિંસા ભડકાવી હતી. યોગેશ રાજને હજુ પકડી પાડવામાં આવ્યો નથી. યોગેશ રાજ પહેલા પ્રાઇવેટ નાેકરી કરતાે હતાે અને 2006માં યોગેશ બજરંગ દળમાં જિલ્લા સંયોજક બન્યાે હતાે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા જુદી જુદી ટીમો રોકીને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસમાં 27 લોકોના નામનાે ઉલ્લેખ છે જ્યારે અન્ય 60 લોકો વણઆેળખાયેલા લોકો પણ રહેલા છે. આ હિંસામાં પાેલીસ અધિકારી સુબાેધ કુમાર િંસહ શહીદ થયા હતા.

print

Comments

comments

VOTING POLL