સૌ.યુનિ.નું રૂા.૨૧૬ કરોડનું બજેટ ફાઇનાન્સ કમિટીની બેઠકમાં મંજૂર

February 13, 2018 at 4:07 pm


સૌરાષ્ટ્ર્ર યુનિવર્સિટીની ફાઈનાન્સ કમિટીની બેંક કુલપતિ પ્રો.પ્રતાપસિંહ ચૌહાણની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ હતી. આજની આ મિટિંગમાં કેમ્પસમાં વિવિધ ફાઈનાન્સિ૫યલ બાબતોની ચર્ચા–વિચરણા કરવામાં આવી હતી.
ફાઈનાન્સ કમિટીની બેઠકમાં સૌરાષ્ટ્ર્ર યુનિવર્સિટીના વર્ષ ૨૦૧૮–૧૯ના વર્ષના બજેટ પર વિચારણા કરવામાં આવેલ હતી અને કુલ અંદાજિત રૂા.૨૧૬ કરોડનું બજેટ સુધારા–વધારા સાથે મંજૂર કરવા સિન્ડિકેટને ભલામણ કરવામાં આવી. જેમાં સરકારની ગ્રાન્ટમાંથી રૂા.૧૦૮ કરોડ મળશે. સૌરાષ્ટ્ર્ર યુનિવર્સિટી દ્રારા આ બજેટમાં જુદા જુદા ખર્ચ જેવા કે સ્ટુડન્ટ એકિટવિટી પેટે રૂા.૭.૦૧ કરોડ, પગાર ખર્ચ પેટે રૂા.૪૫.૦૦ કરોડ, પરીક્ષા ખર્ચ પેટે રૂા.૨૬ કરોડ, સેલ્સ ફાઈનાન્સ ખર્ચ પેટે રૂા.૫.૩૬ કરોડ ફાળવવામાં આવેલ છે તેમજ ડેવલપમેન્ટ કાર્ય માટે રૂા.૮૧.૧૪ કરોડ ફાળવવામાં આવેલ છે જેમાંથી રૂા.૬૩ કરોડ રાય તેમજ કેન્દ્ર સરકારની જુદી જુદી એજન્સીઓ મારફત પ્રા થનાર છે.
સદરહું બજેટમાં વિવિધ વિધાર્થીલક્ષી અને સમાજલક્ષી યોજનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ હતો જેમાં મુખ્યત્વે દરેક ભવનોના એક રિસર્ચ સ્ટુડન્ટને મેરિટોરિયસ રીસર્ચ ફેલોશિપ રૂા.૧૦૦૦૦ પ્રતિમાસ લેખે આપવા માટે યોજના ઘડવામાં આવેલ છે તે ઉપરાંત સ્ટુડન્ટ ડેવલપમેન્ટ અને સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ માટે રૂા.૧ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવેલ હતી. તે ઉપરાંત યુનિવર્સિટી ખાતે ‘મેગા જોબ ફેર’ યોજના માટે વિચારણા કરવામાં આવી હતી તથા થેલેસેમિયા ડે નિમિત્તે તે દિવસે ‘મેગા બ્લડ ડોનેશ કેમ્પ’નું આયોજન કરવું તેવો નિર્ણય કરવામાં આવેલ હતો. ઉપરાંત જે કોલેજ સરકારી મેડિકલ કોલેજ, હોસ્પિટલમાં બ્લડ આપવા માટે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરે તેને રૂા.૨૫૦૦૦ ફાળવવા માટે પણ નિર્ણય કરવામાં આવેલ હતો. જો કોઈ કોલેજ–યુનિવર્સિટી કક્ષાએ વિધાર્થીને થેલેસેમિયા મેજર માલુમ થશે તો તેની ફી યુનિવર્સિટી દ્રારા ચૂકવવા માટે નિર્ણય કરવામાં આવેલ હતો અને તેને માટે રૂા.૫.૦૦ લાખની ફાળવણી કરવામાં આવેલ હતી.
સૌરાષ્ટ્ર્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પર ઈલેકટ્રોનિકસ ભવન માટે ૫ નગં ૪–ચેનલ સ્ટોરેજ એસ્સીલોસ્કોપ ખરીદવા અંગે ફાઈનાન્સ કમિટીની બેઠકમાં ચર્ચા–વિચારણા કરવામાં આવેલ હતી અને વિસ્તૃત ચર્ચા–વિચારણાને અંતે સર્વામત્તે લોએસ્ટ રકમ રૂા.૨,૨૯,૯૯૯ મંજૂર કરવામાં આવેલ હતા.
સૌરાષ્ટ્ર્ર યુનિવર્સિટીના પદવીદાન સમારંભમાં વિધાર્થીઓને ગોલ્ડમેડલ આપવા માટે ઈ–ટેન્ડર દ્રારા ટેન્ડરો મગાવવામાં આવેલ હતા. આવેલ ટેન્ડરો પરત્વે લોએસ્ટ આવેલ ભાવ મુજબ કુલ ખર્ચ રૂા.૫,૦૫,૬૪૦ની બહાલીના કાર્યને સર્વાનુમત્તે મંજૂર કરવામાં આવેલ હતો.
સૌરાષ્ટ્ર્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસના જુદા જુદા વિભાગોભવનોની જરૂરિયાત અન્વયે સીસીટીવી કેમેરા જુદી જુદી પ્રક્રિયાથી ખરીદવા અંગે કુલ ર્ખચ રૂા.૧૯,૦૫,૩૦૭ અન્વયે ફાઈનાન્સ સમિતિની બેઠકમાં ચર્ચા–વિચાણા કરવામાં આવેલ હતીઅને ચર્ચા–વિચારણાને અંતે ખર્ચ સર્વાનુમત્તે મંજૂર કરવામાં આવેલ હતો.
ફાઈનાન્સ કમિટીની બેઠકમાં સિન્ડિકેટ સભ્ય ડો.નેહલભાઈ શુકલ, ડો.ભાવિનભાઈ કોઠારી, ડો.જી.સી. ભીમાણી, ડો.વિજયભાઈ પટેલ, ડો.ધરમભાઈ કાંબલિયા, કુલસચિવ ડો.ધીરેન પંડયા તથા મુખ્ય હિસાબી અધિકારી કે.એન. ખેર, કોમ્પ્યુટરના ડાયરેકટર ડો.એન.વી. જોબનપુત્રા તેમજ ઓડિટર લીનાબેન ગાંધી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

print

Comments

comments

VOTING POLL