હવે ક્રિકેટર સમીની પત્નિનું પત્રકારો સાથે ખરાબ વર્તન

March 13, 2018 at 8:10 pm


ક્રિકેટર મોહમ્મદ સામી અને તેમના પત્નિ હસીન વચ્ચે વિવાદ હજુ શાંત થઇ રહ્યાાે નથી. બીજી બાજુ સમીની પત્નિ હસીન મામલામાં મિડિયાની દરમિયાનગીરીથી હવે પરેશાન થઇ ચુકી છે. આજે પત્રકારો સાથે ખરાબ વતૅન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. એવો આક્ષેપ છે કે, પ્રન પુછવામાં આવ્યા બાદ હસીને પત્રકારો સાથે ખરાબ વતૅન કર્યું હતું. આ ઉપરાંત એક ખાનગી ચેનલના કેમેરાને પણ તાેડી નાંખ્યો હતાે. સમી ઉપર બીજી યુવતીઆેની સાથે ગેરકાયદે સંબંધો રાખવાના આરોપ લગાવી ચુકેલી તેમની પત્નિ હસીન સતત મિડિયાના સવાલોનાે સામનાે કરી રહી છે. કોલકાતામાં પુછવામાં આવેલા પ્રનના જવાબમાં તે લાલઘૂમ થઇ ગઇ હતી. એક ચેનલના કેમેરાને તાેડી પાડવામાં આવ્યો હતાે. સાેમવારના દિવસે પણ તે ભારે પરેશાન રહી હતી. વકીલ જાકીરે કહ્યું છે કે, મિડિયાના લોકોને સમજવાની જરૂર છે કે પ્રાઇવેટ સ્પેશની બાબત મહત્વપૂર્ણ છે. અમે પાેતાના સ્તર પર તમામ બાબતાેને સુધારવાના પ્રયાસાે કરી રહ્યાા છીએ. મિડિયાને પણ લોકપ્રિયતાને લેવાના પ્રયાસ કરવાને બદલે સ્થિતિને હળવી કરવાના પ્રયાસ કરવા જોઇએ. બીજી બાજુ મોહમ્મદ સમીના સંબંધીઆેએ ગઇકાલે તેમની પત્નિ હસીન જહાંના વકીલ જાકીર હુસૈનની સાથે વાતચીત કરી હતી. સમી અને તેની વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદનાે ઉકેલ આવે તેવા પ્રયાસ થઇ રહ્યાા છે. કોર્ટની બહાર વિવાદને ઉકેલવાના તમામ પ્રયાસ થઇ રહ્યાા છે. હસીનના વકીલે વાતચીતની એવી વાત પણ કબૂલી છે કે, કોર્ટની બહાર વિવાદનાે ઉકેલ લાવવામાં આવી શકે છે. જો કે, હસીને કહ્યું છે કે, તે સમી અને તેના પરિવારના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા સમજૂતિના પ્રયાસાેને લઇને ખુબ સાવધાન થયેલી છે. આ મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે. એફઆઈઆર દાખલ કરતા પહેલા સમીને અનેક કોલ કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ સમીએ કોઇ જવાબ આÃયા ન હતા. એક પત્નિ હોવાની સાથે સાથે તે એક માતા પણ છે. તેના બાળકનું ભવિ»ય દાવ ઉપર છે. સમીને સુધારવા માટે તે જે કંઇ પણ કરી શકતી હતી તે પ્રયાસાે કરી ચુકી છે. બદલામાં તેને માત્ર ધમકીઆે અને અપમાનનાે સામનાે કરવો પડâાે છે. હવે બાંધછોડના મૂડમાં તે દેખાઈ રહી નથી. હસીને સમીની એવી બાબતને પણ ફગાવી દીધી છે કે, તે એકલામાં વાત કરીને વિવાદનાે ઉકેલ લાવવા ઇચ્છુક છે. હવે તે પાેતાના સંબંધોને બચાવવાના વધારે પ્રયાસ કરી રહી નથી. કારણ કે, મામલો ખુબ આગળ વધી ગયો છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL