પિયાનો શીખતાં બાળકોની ભાષા હોય છે વધારે શુદ્ધ

July 21, 2018 at 12:17 pm


પુસ્તક વાંચવાથી કે લેસનના ઓડિયો સાંભળવાથી બાળકના ભાષાકીય કૌશલ્યમાં વધારો થતો નથી. પરંતુ, દરરોજ પિયાનોનું એક લેસન આપવાથી કુશળતા સુધરી શકે છે એવું એક વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ પરથી જાણવા મળ્યું હતું. પિયાનો ઈનસ્ટ્રુમેન્ટ પર છ મહિનાની પ્રેક્ટિસથી બાળકમાં ભાષાઇ ક્ષમતા વધે છે. તાજેતરમાં થયેલા રીસર્ચમાં આ અંગે વિસ્તૃત અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. વાંચી, લખી કે બોલી શકતા બાળકોની સરખામણીમાં પિયાનો શીખતા બાળકોમાં સાઉન્ડ પારખવાની અને તે જે તે ભાષાનું ઉચ્ચારણ કરવાની ક્ષમતા વધારે હોય છે. સંગીત વાદ્ય અવાજના પરિવર્તન અને ચોક્કસતાને બાળકના મન સાથે સીધો સંબંધ છે. ઈનસ્ટ્રુમેન્ટના અવાજને બાળકના આઇક્યુ સાથે કંઇ લેવા-દેવા નથી પરંતુ, સાઉન્ડના પંચ ભાષાને ચોક્કસ અને સ્પષ્ટ બનાવે છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL