એક એવું ગામ જ્યાં માણસો જ નહીં પશુ-પક્ષી પણ છે અંધ…

September 13, 2018 at 7:01 pm


શું તમે એવા ગામ વિશે જાણો છો કે જ્યાં વસતાં લોકો અને પશુ-પક્ષી પણ નેત્રહીન છે ? આ વાત કાલ્પનિક લાગશે પરંતુ આ વાત સત્ય છે કે ટિલ્ટેપક નામની એક જગ્યા છે જ્યાં જોપોટેક નામની પ્રજાતિના 300 જેટલા લોકો રહે છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે અહીં રહેતા લોકો નેત્રહીન હોય છે.

ટિલ્ટેપક નામના ગામમાં વસતાં લોકો જન્મથી નેત્રહીન નથી હોતા. બાળકોનો જન્મ થાય છે ત્યારે તેઓ જોઈ શકે છે પરંતુ જન્મ પછીના થોડા સમયમાં તેઓ અંધ બની જાય છે. આ ઘટના વિશ્વભરમાં ચર્ચાસ્પદ બની છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે અહીંના પશુઓ અને પક્ષીઓ પણ જોઈ શકતાં નથી.

ગામમાં રહેતા બધા જ લોકોના અંધારાનું કારણ અહીંની ઝેરી માખી છે. જી હાં વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યાનુસાર અહીં 1ઈંચના પાંચમા ભાગ જેટલી સાઈઝની માખી જોવા મળે છે. આ માખી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને કરડે છે ત્યારે તેના જીવાણું વ્યક્તિના શરીરમાં પ્રવેશી જાય છે અને ધીરે ધીરે તે જીવાણું વ્યક્તિની આંખની નસોને ખરાબ કરી દે છે અને તેના કારણે લોકો અંધ બની જાય છે. એટલા માટે જ અહીં જન્મતા બાળકો સામાન્ય હોય છે પરંતુ જન્મ પછી તેઓ દ્રષ્ટિહીન થઈ જાય છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL