અંતરિક્ષમાં ઈસરો બન્યું બાહુબલીઃ ઇન્ટરનેટની સ્પીડમાં આવશે જબરદસ્ત ક્રાંતિ

December 5, 2018 at 10:41 am


આખરે એ ક્ષણ આવી જ ગઇ જ્યારે દેશના સૌથી વજનદાર સેટેલાઇટ એટલે કે જીએસએટી-11ને લોન્ચ કરી દીધો. 5854 કિલોગ્રામના આ સેટેલાઇટને સવારે યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી ફ્રેન્ચ ગયાનાથી લોન્ચ કરાયો હતો. આ એક કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે, જે દેશમાં ઇન્ટરનેટની સ્પીડ વધારવામાં મદદ કરશે. આ સેટેલાઇટ એટલો મોટો છે કે દરેક સોલાર પેનલ ચાર મીટરથી વધુ લાંબી છે, જો કે એક મોટો રુમની બરાબર છે.

પહેલાં આ સેટેલાઇટને આ વર્ષની શરુઆતમાં લોન્ચ કરાયો હતો. પરંતુ સિસ્ટમમાં ટેકનિકલી ખામીની શંકાના લીધે ભારતીય સ્પેસ એજન્સીએ તેને ચેક કરવા માટે ફ્રેન્ચ ગયાનાથી એપ્રિલમાં પાછો મંગાવી લીધો હતો. આ નિર્ણય જીએસએટી-6એની અસફળતાને જોતા પણ લેવાયો હતો. જો કે એપ્રિલની આસપાસ જ જીએસએટી-6એ અનિયંત્રિત થઇ ગયો હતો અને 29મી માર્ચના રોજ તેને લોન્ચ કર્યા બાદ તરત જ સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. એવામાં જીએસએટી-11ને એ સમયે લોન્ચ નહી કરવાનો નિર્ણય કરાયો. કેટલાંય પ્રકારના પરીક્ષણ અને તપાસ બાદ હવે જીએસએટી-11ને લોન્ચ કરી દેવાયો છે.

આ સેટેલાઇટને ઇન્ટરનેટ કનેિક્ટવિટી માટે ગેમ ચેન્જર કહેવાઇ રહ્યાે છે. આ સેટેલાઇટનું કામ શરુ કર્યા બાદ દેશમાં ઇન્ટરનેટ સ્પીડમાં ક્રાંતિ આવશે. જીએસએટી-11 દ્વારા દર સેકન્ડે 100 ગીગાબાઇટથી ઉપરની બ્રાેડબેન્ડ કનેિક્ટવિટી મળશે. જીએસએટી-11માં 40 ટ્રાન્સપોન્ડર કુ-બેન્ડ અને કા-બેન્ડ ફ્રીકવન્સીમાં છે. તેની સહાયતાથી હાઇ બેન્ડવીથ કનેિક્ટવિટી 14 ગિગાબાઇટ/સેકન્ડ ડેટા ટ્રાન્સફર સ્પીડ શકય છે.
આ સેટેલાઇટની ખાસ વાત એ છે કે આ બીમ્સને કેટલીય વખત પ્રયોગ કરવામાં સક્ષમ છે, જેનાથી આખા દેશના ભૌગોલિક ક્ષેત્રને કવર કરી શકાશે. આની પહેલાંના જે સેટેલાઇટ લોન્ચ કરાયા હતા તેમાં બ્રાેડ સિંગલ બીમનો ઉપયોગ કરાયો હતો જે એટલા શિક્તશાળી નથી હોતા કે ખૂબ મોટા ક્ષેત્રને કવર કરી શકે. જીએસએટી-11માં ચાર ઉચ્ચ ક્ષમતાવાળા થ્રાેપુટ સેટેલાઇટ છે, જે આવતા વર્ષથી દેશમાં દર સેકન્ડે 100 ગીગાબાઇટથી ઉપરની બ્રાેડબેન્ડ કનેિક્ટવિટી આપશે. ગ્રામીણ ભારતમાં ઇન્ટરનેટ ક્રાંતિની દ્રિષ્ટથી આ સેટેલાઇટ ઉલ્લેખનીય કદમ છે.

Comments

comments