આવકવેરા માળખામાં કોઇ બદલાવ નહી. 99 ટકા એમએસએમઈએ 25 ટકા ટેકસ જ આપવો પડશેઃ 250 કરોડનો ટર્નઆેવર ધરાવતી કંપનીઆે પર 25 ટકા ટેકસ

February 1, 2018 at 1:07 pm


Comments

comments

VOTING POLL