ઇશરત કેસ : નિવૃત્ત ઇન્ચાર્જ ડીજીપી બિનતહોમત છૂટ્યા

February 21, 2018 at 9:00 pm


ચકચારભર્યા ઇશરત જહાં એન્કાઉન્ટર કેસમાં પૂર્વ ડીજીપીને બહુ મોટી રાહત આપતાં અત્રેની સીબીઆઇ સ્પેશ્યલ કોટેૅ આ કેસમાંથી તેમને બિનતહોમત છોડી મૂકતાે ખૂબ જ મહત્વનાે આદેશ કયોૅ છે. ઇશરત જહાં એન્કાઉન્ટર કેસમાં બિનતહોમત છૂટનાર નિવૃત્ત ઇન્ચાર્જ ડીજીપી પી.પી.પાંડે સાૈપ્રથમ અધિકારી છે. ચકચારભર્યા ઇશરત જહાં એન્કાઉન્ટર કેસમાં ગુજરાતના નિવૃત્ત ઇન્ચાર્જ ડીજીપી પી.પી.પાંડેની આ કેસમાંથી પાેતાને બિનતહોમત છોડી મૂકવા અંગેની ડિસ્ચાર્જ અરજીની સુનાવણી પૂર્ણ થઇ જતાં સ્પેશ્યલ સીબીઆઇ કોટેૅ પાેતાનાે ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતાે, જે આજે ખુલ્લી અદાલતમાં જાહેર કરી કોટેૅ પી.પી.પાંડેને બહુ મોટી રાહત આપી હતી અને તેમની ડિસ્ચાર્જ અરજી મંજૂર કરી હતી. સીબીઆઇ કોર્ટના આ ચુકાદાને આવકારતાં પી.પી.પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, સીબીઆઇ કોર્ટનાે આજનાે ચુકાદો ગુજરાત પાેલીસ માટે બહુ મોટી રાહત અને આશાના સમાચાર છે.

ઇશરત કેસમાં ગુજરાતના નિવૃત્ત ઇન્ચાર્જ ડીજીપી પી.પી.પાંડે દ્વારા દાખલ કરાયેલી આ ડિસ્ચાર્જ અરજીમાં અગાઉ ઇશરતની માતા શમીમાકૌસરે પણ અરજી કરી તેને આ કેસમાં પક્ષકાર તરીકે જોડવા માંગણી કરી હતી, જેને કોટેૅ અગાઉ ગ્રાહ્યા રાખી હતી. શમીમા કૌસર દ્વારા પાંડેની ડિસ્ચાર્જ અરજીનાે સખત વિરોધ પણ અગાઉ કરાયો હતાે. ઉચ્ચ પાેલીસ અધિકારી પી.પી.પાંડેએ પાેતાને એ કેસમાંથી બિનતહોમત છોડી મૂકવા દાદ માંગતી કરેલી ડિસ્ચાર્જ અરજીમાં એ મતલબની રજૂઆત કરી હતી કે, અરજદારની આ કેસમાં કોઇપણ પ્રકારે સંડોવણી કે જવાબદારી બનતી નથી કે તેમની વિરૂધ્ધમાં કોઇ પ્રથમદર્શનીય ગુનાે પણ પ્રસ્થાપતિ થતાે નથી. ખાસ કરીને કેસના 105 સાક્ષીઆે કે જેઆેને કોર્ટ રૂબરૂ તપાસવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી કોઇએ પણ અરજદારનું નામ આરોપી તરીકે આÃયુ નથી કે જણાવ્યું નથી. આમ, તેમની આ કેસમાં સીધી કે આડકતરી સંડોવણી જ નથી. આ સંજોગાેમાં તેમને આ કેસમાંથી બિનતહોમત છોડી મૂકવા જોઇએ. તેમની કામગીરીને ધ્યાનમાં લઇને જ ગુજરાત સરકારે તેમને નિવૃિત્ત બાદ પણ રાજય પાેલીસમાં ઇન્ચાર્જ ડીજીપી પદે પુનઃસ્થાપિત કર્યા હતા, તેથી કોટેૅ તે બાબત પણ ધ્યાને લેવી જોઇએ. પાંડેએ એ મુદ્દે પણ કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું હતું કે, આ કેસમાં સીબીઆઇ દ્વારા દાખલ કરાયેલા પૂરવણી ચાર્જશીટમાં નિવૃત્ત સ્પેશ્યલ આઇબી ડાયરેકટર રાજેન્દ્રકુમારનું નામ આરોપી તરીકે દશાૅવ્યું હોવાછતાં હજુ સુધી તેને કોર્ટના રેકર્ડ પર લવાયા નથી. અરજદારને ખોટી રીતે આ કેસમાં સંડોવી દેવાયા છે અને તેમની વિરૂધ્ધ કોઇ ગુનાે બનતાે નહી હોવાથી કોટેૅ તેમને આ કેસમાંથી બિનતહોમત છોડી મૂકવા જોઇએ. આ દલીલો ગ્રાહ્યા રાખી સીબીઆઇ કોટેૅ ઉપરમુજબ મહત્વનાે ચુકાદો જાહેર કયોૅ હતાે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સીબીઆઇએ 2013માં દાખલ કરેલા પ્રથમ ચાર્જશીટમાં પી.પી.પાંડે, ડી.જી.વણઝારા, જી.એલ.િંસઘલ સહિતના રાજયના સાત ઉચ્ચ પાેલીસ અધિકારીઆેના નામો સામેલ કર્યા હતા, જેને લઇ જબરદસ્ત ખળભળાટ મચી ગયો હતાે. ગત તા.15-6-2004ના રોજ ઇશરત જહાં, તેના મિત્ર જાવેદ શેખ ઉફેૅ પ્રણેશ પિલ્લાઇ અને અન્ય બે શખ્સાે સાથે કોતરપુર વોટર વર્કસ પાસેથી પસાર થઇ રહ્યાા હતા ત્યારે ક્રાઇમબ્રાંચ સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં આ ચારેય જણાં માર્યા ગયા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઇશરત કેસમાં ધરપકડ બાદ પી.પી.પાંડેને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, જામીન પર મુકત થયા બાદ તેમને સ##352;વસમાં પરત લેવામાં આવ્યા હતા. એ પછી સરકારે તેમને નિવૃિત્ત બાદ પણ એક્ષ્ટેન્શન આÃયું હતું અને ઇન્ચાર્જ ડીજીપી બનાવ્યા હતા. જો કે, બાદમાં સુપ્રીમકોર્ટમાં થયેલી એક પિટિશનની સુનાવણીમાં સુપ્રીમકોટેૅ તેમનું એક્ષ્ટેન્શન રદ કરી તાત્કાલિક હોદ્દા પરથી દૂર કરવાનાે હુકમ કયોૅ હતાે. ઇશરત કેસમાં પી.પી.પાંડે 18 મહિનાનાે જેલવાસ ભોગવી ચૂકયા છે. સમગ્ર મામલાની આજે પાેલીસ બેડામાં પણ ચર્ચા જોવા મળી હતી.

Comments

comments

VOTING POLL