કાલે વસંતનાં વધામણાઃ વણજોયા મુહંર્ત પર શુભ લગ્નાે-માંગલિક કાર્યો

February 9, 2019 at 12:07 pm


આવતીકાલે વસંત પંચમી આટલે વણજોયું મુહંર્ત કાલે ઠેર-ઠેર વિવાહની શરણાઈ ગૂંજશે. જેમ પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલે છે તેમ માનવજીવન પર વસંતપંચમીએ પ્રફુંીત થાય ચે. આવતીકાલે લગ્નાેત્સવની સાથે વાસ્તુ, ઉદઘાટન, ભૂમિપૂજન સહિતનાં માંગલિ કાર્યો પણ યોજાશે.
વસંત્સોવ એ વાસ્તવમાં નિસર્ગોત્સવય છે. નિસર્ગ સોળે કલાએ ખીલે છે. પ્રેમના પ્રતિક કસમી સરસવની પીળી ચૂંટડી આેડી ચોતરફ લહેરાવે છે. નિર્મળ, નિખાલસ, નિર્લેપ નેહથી સહુને પોકારે છે. એમાં કોઈ પુરુષના ખેદ નથી હોતા એટલે જ વસંત ઋતુરાજ પણ કહેવયા છે. અને ઋતુરાણશી પણ જેમ વસંતભાઈ પણ હોય, અને વસંત બહેન પણ! જેમ યૌવન એ આપણા જીવનની વસંત છે, એમ વસંત એ સૃિષ્ટનું યૌવન છે. યૌવન એટલે ખીલવું, મહેકવું, ઉરમાં ઉભરાતો ઉત્સાહ, ઉમંગ, સ્વસ્થ, સક્ષમ, સમથર્ સ્વાસ્થ્ય એજ માનવીની સાચી સંપતિ છે. એટલે જ આને શ્રીપંચમી પણ કહેવયા (ની યાને સંપિત્ત લક્ષ્મીનો સમૂદ્રમાંથી પાદુભાંવ આજના દિવસે થયા હતા, સમુદ્ર મંથન એટલે પુરુષાથર્ એવું કહેવાય છે.) ઋતુ પરિવર્તનના કારણે આયુર્વેદ આને કામો-દિપકના નામથી આેળખાવે છે. એથી જ આ દિવસોથી ગરમ અને ઉત્તેજક વસ્તુનો ત્યાગ કરી આમ્ર મંજુરીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એવું આયુર્વેદ શાં કહે છે.

Comments

comments

VOTING POLL