કુંવારા જ નહી, પરિણીત પણ પડે છે પ્રેમમાં

May 16, 2018 at 5:22 pm


પ્રેમને ઉંમર સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી હોતી, આ જ કારણે અનેક એવી ઘટનાઆે બને છે જેનાથી સંબંધો બગડે છે. જ્યારે અચાનક કોઈ મનગમતી વ્યિક્ત મળી જાય ત્યારે સામાજિક વતુર્ળ અને સંબંધો પણ નિકટના બની જાય છે. બાળપણ અને ઉંમરનું અંતર પણ અહી આવીને જ આેગળવાનું શરુ થાય છે. આકર્ષણ એ સીમાઆેમાં બંધાયેલું હોતું નથી, કે જેના કારણે જે વ્યિક્તને પ્રેમ કરીએ છીએ તે વ્યિક્ત અપરિણીત છે કે પરિણીત તેનું ધ્યાન રહેતું નથી. જ્યારે સ્ત્રીપુરુષ એકબીજા પ્રત્યે આકષાર્ય છે ત્યારે આ આકર્ષણનું કોઈ ને કોઈ નક્કર કારણ અવશ્ય હોય છે.
પ્રેમ થવાના કારણો અનેક હોય છે. તે ફક્ત શારીરિક આકર્ષણ જ હોઇ શકે તે જરુરી નથી. તમે કોઈ સ્ત્રી અથવા પુરુષથી પ્રભાવતિ થયા હો તો તમે એની ચાલ, રહેણીકરણીની રીતભાત, બોલવાનો અંદાજ, મોહક પ્રતિભા, ખૂબસૂરત આંખો, વ્યવહાર અથવા પરસ્પરની સમજણ, સ્વભાવ કોઈ ને કોઈ વસ્તુ અથવા ખૂબીથી પ્રભાવિત જરુર થતા હશો. પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક કલાકો સુધી એકબીજાની સાથે રહેવું, ભલે પછી તે આેફિસ હોય અથવા સંશોધનકાર્ય દરમિયાન કે ક્યારેક કટોકટીભરી પરિસ્થિતિમાં એકબીજાને મદદરુપ થવું એ પણ એકબીજાને નિક્ટ લાવે છે. જ્યારે કલાકો સુધી સાથે હો ત્યારે એકબીજાની ખૂબી અને ખામીઆે સારી રીતે જાણી શકાય છે કારણ કે એકબીજાને સમજવાની પૂરતી તક મળે છે.
સ્ત્રી પુરુષની વચ્ચે ઉત્પન્ન થતું આકર્ષણ ઉંમરની સીમાઆે અને સામાજિક મર્યાદાઆેના વતુર્ળમાં નથી આવતું, પરંતુ આ આકર્ષણના પરિણામે જન્મેલા સંબંધ સામાજિક મર્યાદાઆેની સીમાઆેમાં જરુર બંધાયેલા હોય છે. જ્યારે બે સમવયસ્ક સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે અને એને સંબંધનું નામ આપવામાં આવે છે, ત્યારે આવા સંબંધો નૈતિક અને કાનૂની બંને દ્રિષ્ટએ યોગ્ય માનવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે એકબીજા પ્રત્યેનું આકર્ષણ સામાજિક સીમાઆેનો ભંગ કરીને અનૈતિક સંબંધનું સ્વરુપ ધારણ કરવા માંડે, તો આવા સંબંધો પારિવારિક મૂલ્યો પર એક ઘા સમાન હોય છે અને ચારિÔય પર આંગળી ઉઠાવે છે.
આવા અપરિપક્વ સંબંધો હંમેશાં કિશોરોના મગજમાં વિકાસ પામતા હોય છે કારણ કે આ ઉંમરમાં યુવક-યુવતીઆે સમાજના નીતિનિયમોને જાણતાં કે સમજતા હોતાં નથી. તે પોતાનાથી મોટી ઉંમરની પરિણીત વ્યિક્તના મોહ અને આકર્ષણનો ભોગ બનવા લાગે છે. કેટલાક તો પોતાના પિતા જેટલી ઉંમરના મિત્રોની સાથે પણ મોહમાં ફસાઈ જતા હોય છે. ત્યારે એમનું મન માત્ર એક જ વાતને ગણગણે છે કે,
ન ઉમ્ર કી સીમા હો, ન જન્મ કા હો બંધન, જબ પ્યાર કરે કોઈ તો દેખે કેવલ મન…
કિશોરાવસ્થા એ ઉંમરનો એવો નાજુક પડાવ છે જ્યાં જેની તરફથી પણ થોડુંઘણું ભાવનાત્મક સંરક્ષણ મળી જાય કે તરત એ વ્યિક્ત સારી લાગવા લાગે છે પછી ભલે એ ટીચર, કાકા, મામા, મોટાભાઈ, પિતાનો મિત્ર અથવા ઘરનો નોકર જ કેમ ન હોય. ઉંમરના એ નાજુક તબક્કામાં કોઈ પૌઢ વિવાહિત પુરુષમાં જ્યારે પોતાના સપનાના રાજકુમાર જેવી ખૂબી દેખાવા લાગે તો તે પછી પોતાના જેટલી ઉંમરનો યુવાન પણ એને આકર્ષિત કરી શકતો નથી.
બીજી સ્થિતિ અપરિપક્વ ઉંમરની કાલ્પનિકતાનું પરિણામ ન હોય છતાં પરિપક્વ ઉંમરના વડીલો વચ્ચે પણ જન્મે છે. આપણે અતિશય નિકટતાનાં પરિણામોની વાસ્તવિકતાથી માહિતગાર હોવા છતાં પણ આ વમળમાં ફસાઈ જતાં હોઈએ છીએ. આપણી આેફિસમાં આપણી સાથે કામ કરતાં કર્મચારીઆે સાથે પ્રેમની નિકટતા વધારતા જઈએ છીએ. ઘણીવાર પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ હોય છે કે જેને આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ એ પરિણીત પુરુષ કે સ્ત્રી છે તો પણ આ વાસ્તવિકતા સમક્ષ આંખ આડા કાન કરીએ છીએ.
સ્ત્રી પુરુષના સંબંધોમાં જ્યારે કોઈ પુરુષ કોઈ મહિલાને પોતાની તરફ ઢળેલી અનુભવે તો એ સંબંધનો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ રીતે જ્યારે કોઈ મહિલા વિવાહિત પુરુષ (આેફિસ કર્મચારી) તરફ આકષાર્ય અને પોતાના આકર્ષણનો એકરાર કરે તો પોતાના પ્રત્યેના આકર્ષણની જાણ થતાં પુરુષ એ આકર્ષણની અયોગ્ય ફાયદો ઉઠાવવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. જ્યારે કોઈ મહિલા અથવા યુવતી કોઈ વિવાહિત પુરુષ પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે ત્યારે અનેક સમસ્યાઆે ઊભી કરે છે.
જ્યારે તમે કોઈ વિવાહિત પુરુષ
(અનુ. 10માં પાને)
પ્રત્યે આકર્ષિત થાઆે અને એ તમારી સાથે પ્રેમસંબંધ રાખવા માગે પણ એ સંબંધને કોઈ નામ આપવાં ન આવે તો આવા સંબંધ સમાજમાં પુરુષનું નહી પણ સ્ત્રી પરિહાસનું કારણ બને છે. ત્યારે સ્ત્રીને ચારિÔયહીન, કલંકિની અને ન જાણે બીજા અનેક ઉપનામો આપવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ પરિણીત પુરુષ કોઈ મહિલા પ્રત્યે આકષાર્ય અને તેનું કોઈ સંબંધમાં રુપાંતર કરે તો એનો પ્રભાવ એ વ્યિક્ત પર જ નહી પણ સમગ્ર પરિવાર પર પડે છે. બંને પરિસ્થિતિનું પરિણામ દુઃખદ આવે છે. જ્યાં એક સ્થિતિમાં સમગ્ર પરિવાર તૂટવાનું દુઃખ અનુભવે છે. જ્યારે બીજી સ્થિતિમાં પરિણીત વ્યિક્તના મોહપાશમાં ફસાયેલી સ્ત્રીએ સામાજિક પીડા અને બહિષ્કાર સહન કરવો પડે છે.
સમાજમાં રહેવા માટે સામાજિક સીમાઆે અને મર્યાદાઆે નિભાવવી પડે છે. આ સામાજિક મર્યાદાઆેમાં માનવીય સંબંધો બંધાયેલા છે. પરંતુ આપણે ત્યાં કેટલાક સંબંધોનું જોડાણ સંબંધોની આડશમાં અનૈતિકતાનું પ્રદર્શન કરતા હોય છે. પરિણીત વ્યિક્ત પ્રત્યેના આકર્ષણમાં જરુરી નથી કે એનું વ્યિક્તત્વ આપણને આકર્ષિત કરી રહ્યું હોય પરંતુ ઘણીવાર પૈસાપાત્ર હોવું એ પણ એના પ્રત્યે આકર્ષિત કરે છે. વ્યિક્તનું ધનવાન હોવું એ ભવ્ય સુખસુવિધાઆેનું પ્રતીક છે. જે જીવનને એશોઆરામથી ભરી શકે છે. જોકે સંબંધોની ગરિમાને જાળવવી એ દરેક સ્ત્રી અને પુરુષની ફરજમાં છે.
આપણા સમાજે કેટલાક સંબંધોમાં પરસ્પર મજાક અને ટીખળ કરવાની મર્યાદિત પરવાનગી આપી છે. જેમાં સાળી-બનેવી, દિયર-ભાભી, નણદોઈ-સાળાવેલીના સંબંધોનો સમાવેશ થાય છે, જે હળવી મજાક કરીને પોતાના સંબંધોમાં નવીનતા અને તાજગી જાળવી રાખે છે. પરંતુ આ સંબંધોની આડશમાં હળવી શાિબ્દક છેડછાડ ઘણી વખત અપરિપક્વ વિચારણસરણીને કારણે બિભત્સ મજાક અને શારીરિક છેડછાડ સુધી પહાેંચે છે. જેનાથી સંબંધોથી ગરિમાને અસર પહાેંચે છે. સંબંધોની ગરિમાને અસર ન થાય એ માટે જરુરી છે કે એ સંબંધને Kડાણથી જાણો અને સમજો.

Comments

comments

VOTING POLL