કેદારનાથના કપાટ ખૂલ્યા, હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું પરિસર

May 9, 2019 at 10:35 am


Spread the love

હિન્દુઆેની પ્રસિÙ ચાર ધામની યાત્રા શરુ થઈ ગઈ છે. આજે વહેલી સવારે કેદારનાથ મંદિરનાં કપાટ ખૂલ્યા હતા. કપાટ ખૂલતા પહેલા પરિસર હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી ઉઠéું હતું. કેદારનાથ મંદિરનાં કપાટ ખૂલવાની તારીખ અને સમય મહાશિવરાત્રીએ નક્કી થાય છે. આજે સવારે કપાટ ખુલતાની સાથે જ દર્શનાર્થીઆેની લાઈન લાગી હતી અને પાંચેક હજાર લોકોએ કેદારનાથના દર્શન કર્યા હતાં.