કેન્દ્રીય વિદ્યાલય વાલસુરામાં સ્વચ્છતા પખવાડીયાની ઉજવણી અન્વયે શાળામાં સફાઈ

September 8, 2018 at 11:09 am


કેન્દ્રીય વિદ્યાલય આઈએનએસ, વાલસુરામાં તા. 01.09.2018 ના રોજ શિક્ષકો અને કાર્યક્રમ શરુ કરવા માટે શાળા યાર્ડ હાજર વિદ્યાથ}આેને આચાર્ય બાલમુકુંદ શમાર્એ સ્વચ્છતા પ્રતિજ્ઞા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠ્ઠન દ્વારા સેનેટરી પખવાડિયામાં હેઠળ વિદ્યાથ}આેને સંબોધવામાં આવ્યા હતા અને તેમના ભૌતિક સ્વચ્છતા અને આસપાસના વિસ્તારોને સ્વચ્છ રાખવા માટેનો સંદેશ સ્કૂલની વેબસાઇટ પર સ્વચ્છતા જાગરુકતા સંબંધિત સંદેશા સાથે અપલોડ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તા. 04.09.2018 ના રોજ સેન્ટ્રલ સ્કુલ, વાલસુરા ખાતે યોજાયેલા સ્વચ્છતા પખવાડિયાની બીજા દિવસે, સમગ્ર શાળા અને તમામ શિક્ષકો દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે તપાસ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વિદ્યાથ}આે દ્વારા સઘન સફાઈ અભિયાન અન્વયે શાળાની સાફ-સફાઇ કરવામાં આવી હતી.

Comments

comments

VOTING POLL