કોંગ્રેસ પાટીૅ સંગઠનમાં રાહુલે ફેરફારો કર્યા : પટેલ કોષાધ્યક્ષ

August 21, 2018 at 7:39 pm


Spread the love

વર્ષ 2019 લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા કાેંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીએ પાટીૅ સંગઠનમાં મોટા ફેરફાર કરી દીધા છે. મોતીલાલ વોરાની જગ્યાએ વરિષ્ઠ નેતા અહેમદ પટેલને કોષાધ્યક્ષ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. તેમની સાથે મોતીલાલ વોરાને મહાસચિવની જવાબદારી સાેંપવામાં આવી છે. રાજસ્થાનથી સંબંધ ધરાવનાર પાટીૅના વરિષ્ઠ નેતા સીપી જોશીની જગ્યાએ ફલેરિયોને પૂવોૅત્તરના રાજ્યોના પ્રભારી મહાસચિવ બનાવવામાં આવ્યા છે. ફલેરિયો ગાેવાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી છે. વરિષ્ઠ નેતા આનંદ શમાૅને કરનિંસહની જગ્યાએ પાટીૅના વિદેશી મામલાઆેના વિભાગના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. લોકસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ મીરાકુમારને કાેંગ્રેસ કારોબારી સમિતિમાં સ્થાયી આમંત્રિત સભ્ય તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. કાેંગ્રેસના સંગઠન મહાસચિવ અશોક ગેહલોતે એક નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, કાેંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીએ અહેમદ પટેલને તાત્કાલિક પ્રભાવથી કાેંગ્રેસના કોષાધ્યક્ષ બનાવી દીધા છે. આની સાથે જ મોતીલાલ વોરાને મહાસચિવ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. પાટીૅ કોષાધ્યક્ષ મોતીલાલ વોરાની કઠોર મહેનત અને યોગદાનની પ્રશંસા કરે છે. મોતીલાલ વોરા છેલ્લા 17 વર્ષથી પાટીૅના કોષાધ્યક્ષની જવાબદારી સંભાળી રહ્યાા છે. સંયુક્ત પ્રગતિશીલ ગઠબંધન (યુપીએ)ના અધ્યક્ષ સાેનિયા ગાંધીના રાજકીય સલાહકાર અહેમદ પટેલને કોષાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા બાદ આની ચર્ચા જોવા મળી રહી છે. લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઇને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ઝડપથી લેવામાં આવી રહ્યાા છે. પૂર્વ કેન્દ્રીયમંત્રી સીપી જોશીને પૂવોૅત્તર પ્રભારી સચિવની જવાબદારી સાેંપવામાં આવી છે. જોશી રાજસ્થાન વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પાટીૅ માટે કામ કરી રહ્યાા છે. આજકારણસર તેમને રા»ટ્રીય સંગઠનની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.