જામનગરમાં પટેલકોલોની, દરબારગઢ અને સાતરસ્તા વિસ્તારમાં સતત બીજા દિવસે વિજ ચેકીગઃ 39 ટીમ દ્વારા આરંભાયેલી કાર્યવાહી

May 22, 2018 at 1:15 pm


Spread the love

જામનગર પીજીવીસીએલ દ્વારા એક સપ્તાહના વિરામ પછી પુનઃ કોર્પોરેટ ડ્રાઇવ હેઠળ ચેકીગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં આજે સતત બીજા દિવસે શહેરના દરબારગઢ, સાતરસ્તા અને પટેલ કોલોની વિસ્તારમાં વિજ ટીમ દ્વારા ચેકીગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે જયારે વિજ કંપનીના ચેકીગના પ્રથમ દિવસે શહેરના ખંભાળિયા ગેઇટ વિસ્તારમાં તથા નાગેશ્વર સીમમાં વિજ ચેકીગની કામગીરી હાથ ધરી 697 સ્થળો પર ચેકીગ કરવામાં આવ્યુ હતું જેમાંથી 111 સ્થળો પરથી રૂા.13.66 લાખની વિજચોરી ઝડપી લેવામાં આવી હતી. જામનગર વિજ કંપની દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતું કોર્પોરેટ ડ્રાઇવમાં જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાંથી લાખો રૂપિયાની વિજચોરી ઝડપી લેવામાં આવ્યા પછી લગભગ એક સપ્તાહના વિરામ પછી ગઇકાલથી પુનઃ વિજ કંપની દ્વારા વિજ ચેકીગની ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે, જેના પ્રથમ દિવસે જામનગર શહેરના ખંભાળિયા ગેઇટ વિસ્તારમાં તેમજ નાગેશ્વર સીમમાં 39 ટીમ દ્વારા ચેકીગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી, આ કામગીરી દરમ્યાન 20 આર્મીમેન, 23 સ્થાનીક પોલીસ અને 3 વીડીયોગ્રાફરોને સાથે રાખવામાં આવ્યા હતાં. વિજ કંપનીની 39 ટીમો દ્વારા આ તમામ વિસ્તારોમાંથી 697 સ્થળો પર વિજચેકીગ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાંથી 111 સ્થળો પરથી રૂા.13.66 લાખની વિજચોરી ઝડપી લેવામાં આવી હતી, આ તમામ વિજધારકોને વિજચોરી અંગે તંત્ર દ્વારા વિજબીલો પાઠવવામાં આવ્યા છે, જયારે આજે બીજા દિવસે પણ વિજ કંપની દ્વારા ચેકીગની કાર્યવાહી અવિરત રાખવામાં આવી છે.