દેશભરની સહકારી બેન્કોનાં છત્ર સંગઠનની રચના થશે

August 14, 2019 at 11:08 am


ખાનગી બેન્કો અને નેશનલાઈઝ બેન્કો વચ્ચે સ્પર્ધામાં દેશની સહકારી બેન્કો વધુ મજબૂત થાય તે દિશામાં ચક્રાેગતિમાન થઈ રહ્યા છે. રિઝર્વ બેન્ક આેફ ઈન્ડિયાએ નેશનલ ફેડરેશન આેફ અર્બન કો આેપરેટિવ બેન્કસ એન્ડ ક્રેડિટ સોસાયટીઝને (નાફકબ) સહકારી માળખા હેઠળ આવતી બેન્કોને એક છત્ર હેઠળ લાવતું અંબ્રેલા આેર્ગેનાઈઝેશન રચવા લીલી ઝંડી આપી છે. આરબીઆઈએ નાફકબને સહકારી બેન્કો માટે છત્ર સંસ્થા બનાવવાની દિશામાં કામગીરી પણ હાથ ધરી દીધી છે. અંબ્રેલા આેર્ગેનાઈઝેશનને પગલે સહકારી બેિન્ક»ગ માળખું મજબૂત થઈને ઉભરશે તેમ સહકારી આગેવાનો માની રહ્યાં છે.

નેશનલ ફેડરેશન આેફ કો-આેપરેટિવ બેન્કસ એન્ડ ક્રેડિટ સોસાયટીઝના રાષ્ટ્રીય ચેરમેન જયોતીન્દ્ર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આરબીઆઈએ 12 વર્ષ પહેલા અર્બન કો આે બેન્કસને ‘અંબ્રેલા આેર્ગેનાઈઝેશન’ હોવું જોઈએ તે બાબતે અભ્યાસ કરવા કમિટી બનાવી હતી આરબીઆઈના અધિકારી દાસના નેતૃત્વ હેઠળ બનેલી કમિટીએ આ આેર્ગેનાઈઝેશન કેવું હોવું જોઈએ, તે સહકારી બેિન્ક»ગ માળખાને કેવી અસર કરી શકે તે અંગે તમામ પાસાનો અભ્યાસ કરીને રિપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે આ કમિટીના હેડ એવા દાસ રિટાયર થઈ ગયા હતાં. જોકે ત્યાર પછી ઘણા સમય બાદ નાફકબે દાસ પાસે વધુ વિગતો મેળવીને કમિટી બનાવીને તે અંગે આરબીઆઈને રજૂઆત કરી હતી.

જયોતિન્દ્ર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આરબીઆઈએ અમારી રજૂઆતોને સ્વીકારીને નાફકબને આ અંબ્રેલા આેર્ગેનાઈઝેશન સ્થાપવાની દિશામાં કામે લાગી જવાનો નિર્દેશ પણ કર્યો છે. આરબીઆઈએ એક પત્ર લખીને નાફકબને અંબ્રેલા આેર્ગેનાઈઝેશન સ્થાપવા અંગે સૈદ્વાંતિક મંજૂરી હોવાનું જણાવી દીધું છે. આમ હવે દેશની કુલ 1551 જેટલી સહકારી બેન્કો એક છત્ર નીચે આવવાની શરૂઆત થશે, જે તેમને મોટી બેન્કો સાથેની સ્પર્ધામાં ટકી રહેવામાં સિંહફાળો આપશે.

અંબ્રેલા આેર્ગેનાઈઝેશનથી સહકારી બેન્કોને શો ફાયદો થશે તે અંગે જયોતીનદ્ર મહેતાએ જણાવ્યું કે, નાની મોટી તમામ સહકારી બેન્કો એક છત્ર નીચે આવશે. એક ટેકનોલોજીથી અંબ્રેલા બનશે અને ફંડ બેઝ કે ફાઈનાિન્શયલ બાબતોની બીજી અંબ્રેલા સંસ્થા બનશે. ફાઈનાિન્શયલ ફ ડ બેઝ અંબ્રેલાની અંદર જે મોટી કે નાની બેન્ક પાસે સરપ્લસ ફંડ હોય તો તેમાં પાર્ક કરી શકે અને જરૂરિયાતવાળી બેન્ક ત્યાંથી નાણાં લઈ શકશે. આ ઉપરાંત જે નોનફંડ બેઝ અંબ્રેલા હશે, તેમાં ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન હોય કે મેનેજમેન્ટ ફંડા જાણવા હોય કે અપનાવવા હોય તે તમામ બાબતોનું માર્ગદર્શન અમલીકરણ કરી શકાશે.

સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણીઆે માની રહ્યાં છે કે, સહકારી બેન્કો એક છત્ર હેઠળ આવતા તેમની મુશ્કેલી અને જરૂરિયાતો જાતે જ ઉકેલની દિશામાં સંયુકતપણે વિચારશે જે બાબત તેના વિકાસમાં મદદરૂપ થશે અને સમગ્ર સહકારી ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવશે.
ફેડરેશન આેફ ગુજરાત સહકારી બેન્કસે અગાઉ સહકારી ક્ષેત્રની આગવી આેળખ અને સહકારનું બ્રાન્ડિ»ગ કરવા માટે પ્રાઉડલી કો-આેપરેટિવ કેમ્પેઈન કર્યું હતું.
તેની સાથે આેપરેશન ફલડ આઈટી દ્વારા સહકારી બેન્કોના ગ્રાહકોને સસ્તા દરે કોમ્પ્યુટર સલોન પર આપતી સ્કીમ પર આઈઆઈએમ અમદાવાદ કેસ સ્ટડી પણ કર્યો હતો.

Comments

comments