પંચમહાલમાં અનોખી પ્રથા, કન્યાદાનમાં અપાઈ છે ૪૦ વર્ષ જુનું વૃક્ષ…

November 7, 2019 at 10:28 am


લગ્નમાં સામાન્યરીતે કરિયાવરમાં સોનું, ગાડી કે બંગલો આપવામાં આવે છે. પરંતુ પંચમહાલમાં એક અલગ જ પ્રથા છે. પંચમહાલમાં જમાઈને મોંઘી ભેટો નહીં પરંતુ મહુડાનું કિંમતી ઝાડ કન્યાદાનમાં આપે છે. જેમાં દીકરીના પિતાએ ખૂબ મહેનતથી ઉછારેલા ૩૦થી ૪૦ વર્ષ જૂના મહુડાના ઝાડની માલિકીનો હક આપવામાં આવે છે. આ ઝાડના ફળ, ફૂલ અને બીજમાંથી વિવિધ વસ્તુઓ બનતી હોવાથી કમાણીના સાધન તરીકે જમાઈને ભેટમાં અપાઈ છે. પ્રતિવર્ષ લગભગ ૨૦૦ કિલો જેટલા ફળનું ઉત્પાદન મહુડામાં થાય છે. કાચા ફળનો ઉપયોગ શાક બનાવામાં થાય છે. ઉપરાંત આ તેલનો ઉપયોગ ત્વચાની દેખભાળ રાખવા, માથાના દુઃખાવામાં, સંધિવા માટે તેમજ સુગંધીદાર સાબુ અથવા ડિર્ટજન્ટ બનાવવા માટે થાય છે.

Comments

comments