પોરબંદરમાં સુતારવાડા, સોનીબજાર, બંગડીબજાર સુમસામ…

September 10, 2018 at 2:36 pm


પેટ્રાેલ-ડીઝલ સહિત માેંઘવારીથી ત્રસ્ત પોરબંદરવાસીઆેએ સ્વયંભુ સંડ રીતે બંધ પાડયો હતો. એટલું જ નહી પરંતુ શાળા-કોલેજો પણ બંધ રહી હતી તેની તસ્વીર.

Comments

comments

VOTING POLL