પ્રભાસપાટણઃ સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુળ ખાતે છઠીએ ઉજાર્ ઉત્સવ-2019નું આયોજન

February 2, 2019 at 11:14 am


સોમનાથ પ્રભાસપાટણ મુકામે સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુળમાં ગુજરાત કાઉિન્સલ આેન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી પ્રસ્થાપિત ધર્મભિક્ત લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ગીર-સોમનાથ તેમજ ગુજરાત ઉજાર્ વિકાસ એજન્સી ગાંધીનગર દ્વારા ચિર સ્થાયી ઉજાર્ જાગૃતિ કાર્યક્રમનો ઉજાર્ ઉત્સવ 2019નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જેમાં જિલ્લાની જુદી જુદી શાળાના વિદ્યાથ}આે ભાગ લેશે જેને પ્રાેત્સાહિત કરવા માટે તેમજ આ ઉજાર્ ઉત્સવને ખૂલ્લાે મુકવામાં આવશે.આ કાર્યક્રમને તા.6ના રોજ સવારે 10 કલાકે સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુળ ખાતે રાખેલ છે. કાર્યક્રમનાં ઉદ્ઘાટક જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી બી.એસ.કેલા, પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી એમ.આર.સગારકા, અતિિથ વિશેષ તરીકે સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમા, રાજ્યસભા સાંસદ ચુનિભાઈ ગોહેલ, સોમનાથનાં ધારાસભ્ય વિમલભાઈ ચુડાસમા, સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી સેક્રેટરી પી.કે.લેહરી, સોમનાથ ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડા, ગીર-સોમનાથ જિલ્લા કોળી સમાજના પ્રમુખ કાનાભાઈ ગઢીયા સહિતના અગ્રણીઆેએ હાજરી આપશે.આ કાર્યક્રમમાં આયોજક કલાઈમેન્ટ ચેન્જ વિભાગ ગુજરાત વિકાસ એજન્સી ગાંધીનગર, જિલ્લા ધર્મભિક્ત લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્ર ગીર-સોમનાથ. આ કાર્યક્રમમાં સોમનાથ જિલ્લાની જુદી જુદી ઉચ્ચત્તર પ્રાથમિક અને માધ્યમિક આ કાર્યક્રમમાં શાળા યોજાયેલ વિવિધ કાર્યક્રમોમાં વિજેતા 5 વિદ્યાથ}આે તથા એક શિક્ષક ભાગ લેશે આ ઉજાર્ ઉત્સવ-2019માં ઉજાર્ સરક્ષણ રેલી, ઉજાર્ ક્વિઝ, ઉજાર્ ચિત્ર સ્પધ), ખુરશી, નિબંધ વગેરે કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે આ કાર્યક્રમને શા.સ્વા.ભિક્ત પ્રકાશદાસજી, માધવ ચરણદાસજી અને ધર્મ કિશોર દાસજીએ શુભેચ્છા પાઠવેલ છે.

Comments

comments

VOTING POLL