બંને પાર્ટી પરિવારવાદ અને જાતિવાદથી ગ્રસ્ત છે : મોદી

November 27, 2018 at 8:23 pm


વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મદીએ આજે તેલંગાણાના મહેબુબનગરમાં કાેંગ્રેસ અને રાજ્યની ટીઆરએસ સરકાર ઉપર એક સાથે આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. મોદીએ કહ્યું હતું કે, કાેંગ્રેસે આંધ્રપ્રદેશનું વિભાજન કર્યું હતું જેના પરિણામ બંને રાજ્યોના લોકો આજે પણ ભોગવી રહ્યાા છે. મોદીએ કહ્યું હતું કે, ટીઆરએસ કાેંગ્રેસની ફોટો કોપી છે. કાેંગ્રેસ અને ટીઆરએસમાં કોઇપણ અંતર નથી. બંને પાટીૅઆેની નીતિઆે એક સમાન રહી છે. મોદીએ જનસભાને સંબાેધતા કહ્યું હતું કે, ટીઆરએસ કાેંગ્રેસની જ ફોટો કોપી છે. બંને પાટીૅઆે પરિવારવાદ, જાતિવાદ અને વોટબેંકની રાજનીતિમાં ડુબેલી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, કાેંગ્રેસ પાટીૅએ વષોૅ પહેલા આંધ્રપ્રદેશનું વિભાજન કર્યું હતું જેની કિંમત બંને રાજ્યોના લોકો આજે પણ ભોગવી રહ્યાા છે.જ્યારે અટલ બિહારી વાજપેયીએ મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ અને બિહારનું વિભાજન કર્યું હતું. છ રાજ્યો બનાવવામાં આવ્યા હતા.

આ તમામ છ રાજ્યો ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યાા છે. તેમની વચ્ચે કોઇપણ લડાઈ નથી. રાજ્ય સરકાર અને મુખ્યમંત્રી ચંદ્રશેખર રાવ પર પ્રહાર કરતા મોદીએ કહ્યું હતું કે, ટીઆરએસ સરકારે તેલંગાણાને બરબાદ કરી દીધું છે. કારણ બિલકુલ સામાન્ય છે. ટીઆરએસ સરકાર પણ એજ પગલા ઉપર આગળ વધી હતી જે વિભાજનથી પહેલા સરકારમાં હતી. મોદીએ કહ્યું હતું કે, કેન્દ્રમાં કાેંગ્રેસના 70 વર્ષ અને ટીઆરએસના પાંચ વર્ષ રાજ્યમાં એવી સ્થિતિ માટે જવાબદાર છે જે સ્થિતિ આજે સજાૅઈ છે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ ગરીબાેને ઘર આપવાનું વચન આÃયું હતું પરંતુ એ વચનમાં કોઇ દમ દેખાતું નથી. ઘર કઇ જગ્યાએ દેખાતા નથી. ચંદ્રશેખર રાવે કહ્યું હતું કે, તેઆે નિઝામાબાદને લંડન બનાવી દેશે પરંતુ અહીંની સ્થિતિ જોતા આવું લાગતું નથી. આ ક્ષેત્રમાં વિકાસ થયો નથી. રાવ પાંચ વર્ષ લંડનમાં રહીને આવે તાે જ તેમને લંડન શહેરની ખુબસુરતી અંગે માહિતી મળશે.

Comments

comments