ભારતના હજારો એચ-1બી વિઝાધારકોને મોટી રાહત

November 11, 2019 at 10:50 am


અમેરિકામાં રહેતા હજારો ભારતીયોને કામચલાઉ રાહત મળી છે. અમેરિકાની કોર્ટે એચ-1બી વિઝાધારકને પતિ કે પત્નીને સાથે રાખવાના આેબામા સરકાર વખતના નિયમને હાલના તબકકે રદ કરવાનો ઈનકાર કર્યો છે. એચ-1બી નોન ઈમિગ્રન્ટ વિઝા છે, જે વિશેષ કુશળતા ધરાવતી નોકરીઆેમાં અમેરિકાની કંપનીઆેને વિદેશના કર્મચારીઆેને રોજગારી આપવાની મંજૂરી આપે છે.
બરાક આેબામાએ 2015માં એક નિયમ બનાવ્યો હતો. જેના ભાગરૂપે એચ-4 વિઝાધારકોની કેટલીક કેટેગરીના લોકો ખાસ કરીને એચ-1બી વિઝાધારકોના જીવનસાથીને અમેરિકામાં કામ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. ભારતીયો અને ખાસ કરીને મલિઆેને આ નિયમનો સૌથી મોટો લાભ થયો હતો. જોકે, ઘણાં અમેરિકન કર્મચારીઆેએ આેબામા વખતના નિયમને પડકાર ફેંકયો હતો અને અત્યારની ટ્રમ્પ સરકારે તેને ટેકો આપ્યો હતો.
યુએસ કોટ્ર્સ આેફ અપીલ્સ ફોર ધ ડિસ્ટિ²કટ આેફ કોલંબિયા સકિર્ટની ત્રણ જજની બેન્ચે શુક્રવારે કેસને ફરી નીચલી કોર્ટમાં મોકલ્યો હતો અને નાેંધ્યું હતું કે, આ બાબતે ડિસ્ટિ²કટ કોર્ટને મુદ્દાના વ્યાપક મૂલ્યાંકન અને ત્યાર પછી કેસમાં કેટલું વજૂદ છે એ ચકાસવાની તક આપવી જરૂરી જણાય છે. એટલે અમે ડિસ્ટિ²કટ કોર્ટના નિર્ણયને રદ કરી આ કેસમાં વધુ કાર્યવાહી માટે પરત મોકલીએ છીએ.
અમેરિકાના કર્મચારીઆેનું એવું કહેવું છે કે, આેબામા સરકારની એચ-4 વિઝાધારકોને વર્ક પરમિટ આપવાની નીતિથી તેમને નુકસાન થયું છે. એવું નાેંધવામાં આવ્યું હતું કે, સરકારની સ્પષ્ટતા મુજબ એચ-1બી નોન-ઈમિગ્રેન્ટ્સ અને તેમના પરિવારને કાયમી રહેવાસીનો દરરોજ મેળવવાની પ્રક્રિયા લાંબો સમય લાગે છે.

Comments

comments