ભારત-દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચે સાત સમજૂતિ પર હસ્તાક્ષર

February 22, 2019 at 8:23 pm


ભારત અને દક્ષિણ કોરિયાએ આજે સાત સમજૂતિ ઉપર સહીસિક્કા કર્યા હતા. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ, મિડિયા, સ્ટાર્ટ અપ, ઇન્ટરનેશનલ ક્રાઈમ અને ટ્રાન્સ બાેર્ડર ગુનાઆેને રોકવા સહિતના મુદ્દા પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. દક્ષિણ કોરિયાની ઐતિહાસિક યાત્રા દરમિયાન મોદી પહાેંચી ચુક્યા છે જ્યાં તેઆેએ દક્ષિણ કોરિયાના પ્રમુખ મુનના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને બેઠક યોજી હતી. મુનના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન અને કારોબારી આેફિસ બ્લુ હાઉસમાં સત્તાવાર અભિવાદન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતં જ્યાં તેમનું લાલઝાઝમ બિછાવીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. દક્ષિણ કોરિયાના પ્રથમ મહિલા કિમ જંગને પણ મળ્યા હતા. વેપાર, મૂડીરોકાણ, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા સહિત જદા જુદા ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહકારને વધારવા માટે બંને દેશોના નેતાઆે વચ્ચે રચનાત્મક મંત્રણા યોજાઈ હતી. ત્યારબાદ સાત સમજૂતિ ઉપર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. વિદેશ બાબતાેના મંત્રાલયના પ્રવક્તા રવીશ કુમારે કહ્યું હતું કે, બંને નેતાઆેની ઉપસ્થિતિમાં સાત સમજૂતિઆે ઉપર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. કોરિયન નેશનલ પાેલીસ એજન્સી અને ગૃહ બાબતાેના મંત્રાલય વચ્ચે એમઆેયુ થયા છે જેના ભાગરુપે બંને દેશોની લો એન્ફોસૅમેન્ટ સંસ્થાઆે સહકાર કરશે. અન્ય સમજૂતિ વિવિધ વિષયો ઉપર રહેલી છે. ભારતમાં કોરિયન કંપનીઆે દ્વારા મૂડીરોકાણ માટે વ્યવસ્થા કરનાર કોરિયા Ãલસ આેગેૅનાઇઝેશનના આેપરેશનને જારી રાખવા ઉપર પણ સમજૂતિ થઇ હતી. બંને દેશો સ્ટાર્ટઅપને પણ પ્રાેત્સાહન આપનાર છે. વિચારો, ટેકનાેલોજીની આપલે માટે ભારતમાં કોરિયા સ્ટાર્ટઅપ સેન્ટરની રચના કરવામાં આવશે. કોરિયન બ્રાેડકાિંસ્ટગ સિસ્ટમ અને પ્રસાર ભારતી દક્ષિણ કોરિયામાં ડીડી ઇન્ડિયા ચેનલના પ્રસારણ ઉપર પણ સહમત થયા છે જ્યારે ભારતમાં કેબીએસનું પ્રસારણ કરવામાં આવશે. કોરિયન બ્રાેડકાસ્ટ અહીં દશાૅવવામાં આવશે. માછીમારો અને અન્ય સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં પણ સમજૂતિ થઇ છે. રોડ અને પરિવહનના માળખામાં સહકાર કરવા માટે પણ સમજૂતિ થઇ છે. ભારતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ પ્રાેજેક્ટોમાં તેની મદદ લેવામાં આવશે. માગૅ અને પરિવહનના ક્ષેત્રમાં ટેકનિકલ અને ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ નાેલેજ એક્સચેંજને લઇને પણ સમજૂતિ થઇ છે. મોદીએ આ પ્રસંગે ભારતની યાત્રા કરવા મૂનને આમંત્રણ આÃયું હતું. 2015 બાદ મોદીની દક્ષિણ કોરિયાની આ બીજ યાત્રા છે.

Comments

comments

VOTING POLL