મહાપાલિકાની અપીલને માન આપીને ગ્રેટર ચેમ્બર દ્રારા છાસ વિતરણ કેન્દ્ર શરૂ

April 15, 2019 at 4:28 pm


વર્તમાન ઉનાળાની ઋતુને નજર સમક્ષ રાખી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ જાહેર જનતાના હિતમાં શહેરની વિવિધ સંસ્થાઓને કરેલી એક જાહેર અપીલને માન આપીને ગ્રેટર ચેમ્બર રાજકોટ (ગ્રેટર રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ) દ્રારા આજથી શહેરના ભકિતનગર સ્ટેશન મેઈન રોડ પર એડિકો સ્પેર્સની બાજુમાં નિ:શૂલ્ક ધોરણે ઠંડી છાસ અને શીતળ જળ વિતરણ કેન્દ્ર શ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેન્દ્ર પર નાગરિકોને છાસ અને પાણીની સાથોસાથ વરિયાળીના ઠંડા શરબતનું પણ વિતરણ કરવામાં આવી રહયું છે.

ગ્રેટર રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્રારા શ કરાયેલા અને સમગ્ર ઉનાળા દરમ્યાન ચાલુ રહેનાર આ છાસ વિતરણ કેન્દ્રમાં મ્યુનિ. કમિશનર બંછાનિધિ પાનીનાં હસ્તે છાસ વિતરણનો પ્રારભં કરવામાં આવેલ હતો. આ છાસ–જળ–શરબત વિતરણ કેન્દ્ર ગ્રેટર રાજકોટ ચેમ્બરના ડાઇરેકટરઓનાં સાથસહકારથી શ કરવામાં આવેલ છે. આજે આ કેન્દ્રનાં પ્રારંભે અતિથિવિશેષ તરીકે પટેલ બ્રાસનાં મેનેજિંગ ડાઇરેકટર રમેશભાઈ પટેલ, હાઈબોન્ડ સિમેન્ટનાં ડાઇરેકટર મનસુખભાઈ પાણ, ઇન્ડિયા બ્રાસના માલિક નારણભાઈ પટેલ, તથા ગ્રેટર રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખ ધનસુખભાઈ વોરા, ઉપરાંત ગ્રેટર રાજકોટ ચેમ્બરના પદાધિકારીઓ અને બોર્ડ મેમ્બર્સ ઉપસ્થિત રહયા હતાં.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્રારા નાગરિકોની સુખાકારી અને સુવિધાઓ માટે વિવિધ કાર્યેા કરવામાં આવી રહયા છે ત્યારે વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓ અને વ્યવસાયિક એકમો અને તેના સંગઠનનાં સહયોગથી અવારનવાર વિવિધ સામાજિક કાર્યેા કરવામાં આવતા હોય છે. મ્યુનિ. કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ કરેલી અપીલને માન આપીને ગ્રેટર રાજકોટ ચેમ્બર દ્રારા જે છાસ વિતરણ કેન્દ્ર શ કરવામાં આવેલ છે તેવી જ રીતે અન્ય સેવાકીય અને વ્યવસાયિક સંગઠનો પણ હાલની ઉનાળાની સીઝનમાં શહેરમાં વધુ ને વધુ આવા કેન્દ્રો શ કરાવે તે જાહેર હિતમાં ઇચ્છનીય છે.
મ્યુનિ. કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ સામાજિક સેવાકીય સંગઠનોને શહેરમાં ઉનાળા દરમ્યાન વિવિધ માર્ગેા પર છાસ જળ વિતરણ કેન્દ્ર જાહેર હિતમાં શ કરે તેવી અપીલ કરી છે

Comments

comments