મુકેશ અંબાણી ગ્રુપ મુંબઈ પાસે હાવર્ડ જેવી યુનિવસિર્ટી બનાવશે

July 3, 2019 at 10:25 am


Spread the love

રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડે કેન્દ્ર સરકારને માહિતગાર કરી છે કે તે જિયો ઈન્સ્ટીટયુટ નામની એક યુનિવસિર્ટી મુંબઈ પાસે ઉભી કરવા માગે છે અને તે હાવર્ડ ટાઈપની હશે. આ યુનિવસિર્ટી માટે રૂા.1500 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે.
સરકારને એવી માહિતી અપાઈ છે કે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ એટલે કે મુકેશ અંબાણી ગ્રુપ દ્વારા આગામી બે વર્ષની અંદર આ હાવર્ડ ટાઈપની યુનિવસિર્ટી ઉભી કરવામાં આવશે અને તેને વર્લ્ડ ક્લાસ કેન્દ્ર બનાવવામાં આવશે.

મુકેશ અંબાણી ગ્રુપ આ માટે સ્ટેનફોર્ડ યુનિવસિર્ટીના નિષ્ણાતો અને શિક્ષણ શાસ્ત્રીઆે સાથે ચર્ચા-મંત્રણા કરી રહ્યા છે અને અમેરિકાની બીજી ટેક્નીકલ યુનિવસિર્ટીઆે તેમજ સિંગાપોરની ટેક્નીકલ સંસ્થાઆે સાથે સંપર્કમાં છે અને એમનો સહકાર મેળવવાના છે. જિયો ઈન્સ્ટીટયુટના નામે આ વર્લ્ડકલાસ શિક્ષણ સંસ્થાઆે ઉભી થશે અને તેના માટે ગ્લોબલ એડવાઈઝરી કાઉન્સીલની રચના થશે અને આ કાઉન્સીલ અભ્યાસક્રમ નક્કી કરવા, અલગ અલગ પ્રાેગ્રામો, રિસર્ચ એજન્ડા અને ભરતી સહિતની બાબતોમાં સલાહ આપશે. રૂા.1500 કરોડનું રોકાણ મુકેશ અંબાણી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવશે અને આ માટેની રૂપરેખા ઘડી લેવામાં આવી છે. વિદેશી સંસ્થાઆે સાથે બેઠકોનો દોર સંપન્ન થયા બાદ સત્તાવાર રીતે તેનું કામ આગળ ચલાવવામાં આવશે.