મોદીની દાલ લેકમાં મુસાફરી

February 4, 2019 at 10:50 am


વડાપ્રધાન મોદીએ ગઈકાલે શ્રીનગરની દાલ લેકની મુલાકાત પણ લીધી હતી અને બોટ પર બેસીને દાલમાં જળવિહાર કર્યો હતો. તેમણે બોટમાં સવારી કરીને પ્રખ્યાત ચારચિનાર પણ જોયું હતું.

Comments

comments

VOTING POLL