મોદી-2 શિક્ષણ સંસ્થાઆેમાં ત્રણ લાખ જગ્યાઆે ભરવા માટે તૈયાર

July 13, 2019 at 9:02 pm


કેન્દ્ર સરકારે 167 પરિવતૅનકારી વિચારોની એક યાદી તૈયાર કરી લીધી છે. જેની સાથે સંબંધિત કામ મોદી સરકારની બીજી અવધિમાં પ્રથમ 100 દિવસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે. આના માટે ટાગેૅટ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યાા છે. પ્રથમ 100 દિવસના ગાળામાં કેટલાક મોટા કામને પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે. જે કામોની યાદી પ્રથમ 100 દિવસ માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે તેમાં દેશભરમાં ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઆેમાં ત્રણ લાખ ફેકલ્ટીની ખાલી જગ્યાને ભરવાની બાબત પણ સામેલ છે. 15મી આેક્ટોબરના દિવસે મોદી સરકાર બીજી અવધિમાં તેના પ્રથમ 100 દિવસ પૂર્ણ કરી લેનાર છે. કેબિનેટ સેક્રેટરી પ્રદીપ િંસહાએ 10મી જુલાઇના દિવસે તમામ સચિવોને સંદેશ મોકલી દીધા હતા. જે સચિવોના ક્ષેક્ષીય ગ્રુપની ભલામણ પર આધારિત છે. સરકારના 100 દિવસના ગાળામાં ક્યાં ક્યા કામોને પ્રાથમિકતા મળવી જોઇએ તેની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. જે પૈકી 167 કામોને હાલમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવનાર છે. કેબિનેટ સેક્રેટરી દ્વારા આ આઇડિયાને અમલી કરવા માટેની તારીખ પાંચમી જુલાઇથી 15મી આેક્ટોબર વચ્ચેની રાખવામાં આવી છે. જે પ્રાેજેક્ટને વહેલી તકે પૂર્ણ કરવામા ંઆવનાર છે તેમાં મુખ્ય રીતે વહીવટી સુધારા સામેલ છે. સરકારનુ ધ્યાન હાલમાં તાે કેન્દ્રિકૃત જાહેર ક્ષેત્રની ફરિયાદોને દુર કરવાનુ પણ છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઆેમાં ખાલી રહેલી ત્રણ લાખ જગ્યાઆેને વહેલી તકે ભરી દેવામાં આવનાર છે. સરકાર પ્રથમ 100 દિવસના ગાળામાં નક્કી કરવામાં આવેલા તમામ કામોને ગંભીરતા સાથે પૂર્ણ કરવા માટે ઇચ્છુક છે. આમાં કોઇ લાપરવાહી કરવા માટે તૈયાર નથી. હાલમાં યોજાયેલી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાટીૅએ પ્રચંડ બહુમતિ સાથે જીત મેળવી હતી. મોદીની લહેર વચ્ચે ભાજપે 303 સીટો જીતીને નવો ઇતિહાસ સર્જયો હતાે. મોદી સરકાર તેમના કામોને વહેલી તકે પૂર્ણ કરવા ઇચ્છુક છે. એમ માનવામાં આવે છે કે, માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયને દેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઆેમાં ખાલી રહેલી 3 લાખ જગ્યાઆેને ભરવા માટે 100 દિવસની અંદર મોટા પાયે અભિયાન છેડવા માટે જવાબદારી સાેંપવામાં આવી છે. જ્યારે સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયને નહેરુ સ્મારક અને પુસ્તકાલયમાં દેશમાં વડાપ્રધાનના મ્યુઝિયમ માળખાને તૈયાર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે તેના પર લાલ કિલ્લા પર ત્રણ નવા બેરક મ્યુઝિયમના ઉદઘાટન સહિત મહાત્મા ગાંધીની 150મી જન્મજયંતિ કાર્યક્રમ સંબંધિત કેટલાક કાર્યક્રમને અંજામ આપવામાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે. મોદી સરકાર પાેતાની બીજી અવધિમાં પ્રથમ 100 દિવસ દરમિયાન તમામ કામો નિર્ધારિત ગાળામાં પૂર્ણ કરવા ઈચ્છુક છે. 100 દિવસ માટે અજેન્ડાને આખરી આેપ આપવામાં આવ્યા બાદ તમામ મંત્રાલયો કામને લઈને કમર કસી ચુક્યા છે. મોદી સરકાર સતત બીજી અવધિ માટે પ્રચંડ બહુમતિ સાથે હાલમાં ચુંટાઈ આવી છે.

Comments

comments