રંગબેરંગી પુષ્પોથી સોમનાથ મહાદેવને શૃંગાર કરાયો

August 18, 2018 at 4:30 pm


આજે વિવિધ પુષ્પોનો શૃંગાર સોમનાથ મહાદેવને કરવામાં આવેલ હતો. જેમાં આશરે 500 થી વધુ કિલોના વિવિધ રંગબેરંગી પુષ્પો દ્વારા ભગવાન સોમનાથજીને શૃંગાર કરવામાં આવેલ હતો.

Comments

comments

VOTING POLL