રિયાલીટી શોમાં કામ કરવા ખુબ ઇચ્છુક : બિપાશા બસુ

August 21, 2018 at 6:50 pm


અભિનેત્રી બિપાશા બસુએ કહ્યું છે કે, તે રિયાલીટી શોમાં કામ કરવા માટે ઇચ્છુક છે. પાેતાની ખુબસુરતીના રાજ અંગે વાત કરતા બિપાશાએ કહ્યું હતું કે, તેના ચાહકો તરફથી તેને ખુબ સમર્થન મળી રહ્યું છે. એક કાર્યક્રમમાં પાેતાના પતિ કરણિંસહ ગ્રાેવર સાથે પહાેંચેલી બિપાશાએ કહ્યું હતું કે, તે ડિઝાઈિંનગ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માંગે છે. બિપાશાએ ટેલિવિઝન ઉપર રિયાલીટી શોમાં કામ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. ફેશન ઉદ્યાેગમાં આવી રહેલી તેજી અંગે બિપાશાએ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. મોડલ તરીકે પાેતાની કેરિયરની શરૂઆત કરનાર બિપાશાએ ઉદ્યાેગમાં પાેતાની શરૂઆતના દિવસાેની યાદ તાજી કરી હતી. રેમ્પ ઉપર વોક કરવામાં તેને આનંદ આવે છે. મોડલિંગ કેરિયરના સમયથી તે લેકમે ફેશન ઉદ્યાેગ સાથે જોડાયેલી રહી છે. આગામી ફિલ્મોના સંદર્ભમાં વાત કરતા 39 વષીૅય અભિનેત્રીએ કહ્યું હતું કે, તેના ચાહકો તેની નવી ફિલ્મોની રાહ જોઇ રહ્યાા છે તે બાબતથી તે વાકેફ છે પરંતુ હાલમાં લગ્ન પછીની લાઈફની મજા માણી રહી છે. બિપાશાએ કહ્યું હતું કે, કરણિંસહ ગ્રાેવરની સાથે તે ટૂંક સમયમાં જ ફરી ફિલ્મોમાં પ્રવેશ કરશે. આગામી દિવસાેમાં ફિલ્મની જાહેરાત કરવામાં આવશે. ઘણીબધી પટકથા હાલમાં વાંચી છે. આગામી ફિલ્મ કોમેડી ફિલ્મ રહેશે. કરણિંસહ ગ્રાેવર સાથે કામ કરવાને લઇને પુછવામાં આવતા બિપાશાએ કહ્યું હતું કે, જો સારી પટકથા મળશે તાે ચોક્કસપણે સાથે કામ કરીશું. બિપાશા કરણ સાથે ફિલ્મ અલોનમાં પણ નજરે પડી હતી જે ફિલ્મ બાેક્સ આેફિસ પર ફ્લાેપ સાબિત થઇ હતી.પતિ સાથે બિપાશા કેટલીક જાહેરાતમાં પણ કામ કરી રહી છે. જો કે હાલ કોઇ ફિલ્મ તેની પાસે નથી.

Comments

comments