વડોદરા-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે પર મુસાફરી વધુ મોંઘી બની: ટોલ ટેકસમાં વધારો

May 18, 2019 at 10:43 am


વડોદરાઅમદાવાદ નેશનલ હાઇવે નંબર 48 ઉપર વાસદ અને રઘવાણજ ટોલ પ્લાઝાની ટોલ ફીમાં 10 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વધારો ગઇકાલ એટલે શુક્રવારથી જ અમલી થયો છે. જેના કારણે હવે નેશનલ હાઇવે પરની મુસાફરી વડોદરાઅમદાવાદ વચ્ચેના એક્સપ્રેસ વે કરતાં વધારે મોંઘી થઇ ગઇ છે.

વડોદરા નેશનલ હાઇવે પર મોટરકાર ટોલ ફી 110 થી વધીને 120 રૂપિયા કરવામાં આવી જ્યારે એલસીવી ફી 175થી વધીને 185 રૂપિયા, બસ-ટ્રકનો ટોલ ટેક્સ 385 કરવામાં આવી છે.
આઇઆરબી અમદાવાદવડોદરા સુપર એક્સપ્રેસ ટોલવે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા આ ટોલ ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે વડોદરાથી નેશનલ હાઇવે ઉપર વાહન લઇને જતાં વાહન ચાલકોને ટોલ વધારે ચૂકવવો પડશે. ત્યારે વડોદરાઅમદાવાદ એક્સપ્રેસ વે પર ટોલમાં કોઇ ફી વધારો કરાયો નથી. એક્સપ્રેસ વે પર મોટરકારની ટોલ ફી 110 રૂ., એલસીવીની ફી રૂ.175 અને બસ અને ટ્રકની ફી રૂ.365 છે.

નેશનલ હાઇવે પર ટ્રક ચાલકોને પણ ટોલ ફીમાં 20 રૂપિયા વધારે ચૂકવવી પડતી હોવાથી ટ્રકનો ટ્રાફિક એક્સપ્રેસ વે પર વધુ જોવા મળે છે. નોંધનીય છે કે 1લી એપ્રિલથી વડોદરાઅમદાવાદ એક્સપ્રેસ વે ખાતેથી ટોલ ફીમાં વધારો અમલી બન્યો હતો.

Comments

comments