સાક્ષી પ્રધાન બાેલ્ડ-સેક્સી ફોટાના લીધે ભારે ચર્ચામાં

August 21, 2018 at 6:58 pm


એમટીવીના રિયાલિટી શોમાં વિજેતા બનેલી સાક્ષી પ્રધાન હાલના દિવસાેમાં પાેતાના સેક્સી અને બાેલ્ડ ફોટોના કારણે ભારે ચર્ચામાં છે. હાલમાં તે કેટલાક ખુબ બાેલ્ડ ફોટો સાેશિયલ મિડિયા પર રજૂ કરી ચુકી છે. આ ફોટો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થતા તે રાતાેરાત ચર્ચામાં આવી ગઇ છે. કેટલાક લોકો વિરોધ પણ કરી રહ્યાા છે. જો કે તેના ફોટાની ચર્ચા ચારે બાજુ છે. મોડલ અને વીજે સાક્ષી પ્રધાન રાતાેરાતાે સ્ટાર એ વખતે બની ગઇ હતી જ્યારે તે એમટીવીના શોમાં બીજી સિઝનમાં વિજેતા બની હતી. તમામ લોકો જાણે છે કે તે તે વિવાદાસ્પદ શો બિગ બાેસ-4માં પમ ભાગ લઇ ચુકી છે. જ્યારે સાક્ષી બિગ બાેસ-4માં ભાગ લેવા માટે પહાેંચી હતી ત્યારે તેના સગભાૅ હોવાના હેવાલ ખુબ પ્રકાશિત થયા હતા. જો કે મોડેથી આ પ્રકારના હેવાલોને રદિયો આપવામાં આવ્યો હતાે. સાક્ષીએ કહ્યાુ હતુ કે તમામ હેવાલ આધારવગરના છે. સાક્ષી પ્રધાન ફિલ્મોમાં કેટલાક નાના મોટા રોલ કરી ચુકી છે. લક્ષ્મી અને મÂલ્લકામાં તે કેમિયો રોલ કરી ચુકી છે. સાક્ષીએ ગુલશન ગ્રાેવરની સાથે એક મ્યુઝિક વિડિયો બેડમેનમાં પણ દેખાઇ હતી. તમામ લોકો સારી રીતે જાણે છે કે વર્ષ 2017માં વેબ સિરિઝ રાિગની એમએમએસ મારફતે તે ફિલ્મમાં પ્રવેશી ગઇ હતી.

સેક્સી સ્ટાર સાક્ષી ફોટો શેયરિંગ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વધારે સક્રિય રહે છે. તેની સાેશિયલ મિડિયા પર ખુબ લોકપ્રિયતા છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના 91 હજારથી વધારે ફોલોઅસૅ છે. બાેલિવુડમાં સારી રોલ કરવા માટે પણ તે પ્રયાસ કરી રહી છે. જો કે તેની પાસે રોલ આવી રહ્યાા નથી. પાેતાના બાેલ્ડ અને સેક્સી ફોટો સાેશિયલ મિડિયા પર મુક્યા હોવા છતાં ફાયદો તેને હાલમાં થઇ રહ્યાાે નથી.

Comments

comments