સોમનાથ મહાદેવને ત્રિરંગા અને પુષ્પોનો શણગાર

August 16, 2018 at 11:46 am


સોમનાથ મહાદેવને શ્રાવણના ચોથા દિવસે રાષ્ટ્રીય પર્વને લઈને ત્રિરંગા પુષ્પોનો શ્રૃંગાર કરવામાં આવેલ જેનો દર્શનાર્થી ભકતજનોએ મોટા પ્રમાણમાં દર્શનનો લાભ લીધો હતો.

Comments

comments