સોમનાથ મહાદેવને વૈદિક પરંપરાની ઝાંખી કરાવતો યજ્ઞ દર્શન શૃંગાર કરાયો

August 29, 2018 at 11:58 am


સોમનાથ મહાદેવને વૈદિક પરંપરાની ઝાંખી કરાવતો યજ્ઞ દર્શન શૃંગાર કરવામાં આવેલ હતો જેમાં ગુરૂ શિષ્ય પરંપરા પ્રકૃતિમય શૃંગાર ઝાખીથી ભકતો શિવમય બન્યા હતા.

Comments

comments

VOTING POLL