હળવદઃ ભલગામડા ગામે ખેડૂતોનો હલ્લાબોલ

November 8, 2019 at 11:10 am


Spread the love

હળવદ તાલુકાના ભલગામડા ગામે ખેડૂતોને ખેતીમાં થયેલા નુકસાનીનો સર્વે કરવા ટીમ આવી હતી જેનો ગામજનો દ્વારા વિરોધ કર્યો હતો અને આ સર્વે ખોટો કરવામાં આવતો હોવાના આક્ષેપો કરી ખેડૂતોએ હલ્લાબોલ કર્યો હતો. હળવદમાં કમોસમી વરસાદને કારણે મોટાભાગના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેતીના પાકને નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે જેથી હાલ પાક નુકસાનીનો સર્વે કરવામાં આવી રહ્યાે છે. હળવદ ખેતીવાડીના અધિકારીઆે દ્વારા તાલુકાના ભલગામડા ગામે પાકમાં થયેલ નુકસાની અંગેનો સર્વે કરવા પહાેંચ્યા હતા પરંતુ આ ટીમ સર્વેના કામમાં ગેરરીતિ કરતા હોવાના આક્ષેપ સાથે ખેડૂતોએ હલ્લાબોલ મચાવ્યો હતો.
સ્થાનિક ખેડૂતોના જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વે કરવા આવેલી ટીમ કપાસના પાંદડા લીલા હોય તો પણ નુકસાની ન થઇ હોવાનું દશાર્વે છે સાથે જે ખેડૂતોએ થોડો ઘણો પાક બચ્યો હતો તે પાકનું વેચાણ થયા બાદ અધિકારીઆે સર્વે કરવા આવ્યા છે તેમજ અહીના ખેડૂતોને મોટા પાયે ખેતીમાં નુકસાન ગયેલ છે તેમ છતાં પણ બધુ બરાબર હોવાનું દશાર્વાઈ છે.
રાજ્ય સરકારની ગાઈડ લાઈન મુજબ 33 ટકાથી વધુ નુકસાની થઈ હોય તો તેનો સર્વે કરવામાં આવતો હોય છે જેથી સર્વે કરવા આવેલી ટીમ ખેડૂતોને વધુ નુકશાન થયું હોવા છતાં પણ 33 ટકાથી આેછું નુકશાનીનું સર્વેમાં દશાર્વી રહ્યા હોવાના ખેડૂતો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. જેથી આ અંગેની લેખિત રજૂઆત ભલગામડા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીને કરવામાં આવી છે.