હિન્દુ હોવા છતાં કરૂણાની દફનવિધિ કરવામાં આવી

August 8, 2018 at 7:41 pm


મદ્રાસ હાઈકોટેૅ ડીએમકેના અધ્યક્ષ અને તમિળનાડુનના દ્રવિડ આંદોલનના યોદ્ધા કરૂણાનિધિને મરીના બીચ ઉપર દફનાવવાની મંજુરી આÃયા બાદ આ વિષયને લઇને પણ સમર્થકોમાં ચર્ચા રહી હતી. એક હિન્દુ નેતા હોવા છતાં કરૂણાનિધિની દફનવિધિ કેમ કરવામાં આવી તેને લઇને ચર્ચા જાગી હતી પરંતુ આની પાછળ કારણ એ રહ્યું છે કે, તેમનું દ્રવિડ આંદોલન સાથે કનેક્શન રહ્યું છે. દ્રવિડ આંદોલન સાથે જોડાયેલા મોટાભાગના નેતાઆેની હજુ સુધી દફનવિધિ જ કરવામાં આવી છે. પેરિયાર, ડીએમકેના સ્થાપક અન્ના દુરાઈ, એમજી રામચંદ્રન, જયલલિતા આ તમામને મરીના બીચ ઉપર જ જગ્યા મળી છે જેથી કરૂણાનિધિને પણ દફનાવવાનાે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતાે. હકીકતમાં દ્રવિડ આંદોલન મુખ્યરીતે બ્રાñણવાદ અને હિન્દી ભાષાના વિરોધથી શરૂ થયું હતું. આજ કારણસર દ્રવિડો પ્રત્યે સંવેદના રાખનાર રાજનેતાઆેના અવસાન બાદ તેમને બ્રાñણવાદ અને હિન્દુ પરંપરાની વિરુદ્ધ દફનાવવામાં આવ્યા છે. આ પરંપરા તમિળનાડુમાં બ્રાñણવાદી પરંપરાની વિરુદ્ધ લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે. દ્રવિડ આંદોલન સાથે જોડાયેલા નેતા ભગવાનને માનતા નથી. કરૂણાનિધિ પાેતે પણ કહી ચુક્યા હતા કે, તેઆે નાÂસ્તક છે. તેમને ભગવાનમાં આસ્થા નથી. દ્રવિડ આંદોલનના પિતામાહ તરીકે સમાજ સુધારક રામાસ્વામી પેરિયારને ગણવામાં આવે છે. તેઆેએ બ્રાñણવાદી વિચારધારા અને હિન્દુ કુરીતિઆેનાે વિરોધ કયોૅ હતાે. 1944માં પેરિયારે દ્રવિડ કઝાગમ નામથી પાટીૅની રચના કરી હતી. જો કે, મોડેથી અન્ના દુરાઈ સાથે તેમના મતભેદ થયા હતા જેના લીધે અન્ના દુરાઈએ
દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ એટલે કે ડીએમકેની રચના કરી હતી. આ પાટીૅ મારફતે તમિળનાડુની રાજનીતિમાં પાેતાના વિશેષ સ્થાન રાખનાર નેતાઆેના એમજી રામચંદ્રન અને કરૂણાનિધિ હતા. અન્ના દુરાઈના મોત બાદ ડીએમકેની જવાબદારી કરૂણાનિધિના હાથમાં આવી હતી. મતભેદોના લીધે એમજીઆરે ત્યારબાદ અન્ના દ્રમુક નામની અલગ પાટીૅની રચના કરી હતી. દ્રવિડ આંદોલન સાથે જોડાયેલા નેતાઆેમાંથી જયલલિતા પણ એક હતા. જયલલિતા આયંગર બ્રાñણ હતા અને માથા પર આયંગર તિલક લગાવતા હતા પરંતુ તેમને પણ અવસાન થયા બાદ દફનવિધિની પ્રક્રિયાથી જ આગળ વધારવાનાે નિર્ણય કરાયો હતાે. આવી જ રીતે દ્રવિડ આંદોલન સાથે જોડાયેલા તમામ મોટા નેતાઆેની દફનવિધિ કરવાની પરંપરા રહી છે. જયલલિતા અને કરૂણાનિધિએ આ પરંપરાને આગળ વધારી છે. તમિળનાડુના નેતાઆેને દફનાવવા માટે એક રાજકીય કારણ પણ ગણવામાં આવે છે. દફનાવવામાં આવ્યા બાદ નેતા પાેતાના સમર્થકો વચ્ચે સ્મારક તરીકે હંમેશા લોકોની વચ્ચે રહે છે. કરૂણાનિધિની સમાધિ પણ રાજકીય પ્રતિક તરીકે બની જશે.

Comments

comments

VOTING POLL