17 જજોની વરણીની માંગ સાથે 11મીએ હડતાળ હશે

October 9, 2019 at 7:45 pm


ગુજરાત રાજયના 33 જિલ્લાઆેમાં લાખોની સંખ્યામાં સહકારી બેંકો, ક્રેડિટ સાેસાયટી, ખરીદ વેચાણ સંઘો, મંડળીઆે, હાઉસીંગ સાેસાયટી વગેરે આવેલા છે અને જેની તકરાર કે વિવાદના નિકાલ માટે વિવિધ જિલ્લામાં કુલ 18 બાેર્ડ આેફ નાેમીનીઝ કોર્ટ, એપલેટે ટ્રિબ્યુનલ અને ગુજરાત સ્ટેટ કો.આે.ટ્રિબ્યુનલની સ્થાપના કરાયેલી છે. પરંતુ છેલ્લા સાત મહિના ઉપરાંતના સમયથી રાજયની 18 બાેર્ડ આેફ નાેમીનીઝ કોર્ટમાંથી માત્ર સમ ખાવા પૂરતી એક જ નાેમીની કોર્ટ કાર્યરત છે અને બાકીની 17 જગ્યાઆે ખાલી છે તેમ જ ગુજરાત સ્ટેટ કો.આે.ટ્રિબ્યુનલમાં પણ બે મેમ્બરોની જગ્યા ખાલી છે. આ સમગ્ર મામલે રાજય સરકાર, ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને છેક વડાપ્રધાન સુધી વારંવાર રજૂઆતાે કરવા છતાં નિમણૂંકો નહી થતાં ગુજરાત કો-આેપરેટીવ બાર એસાેસીએશન દ્વારા તા.11મી આેકટોબરે રાજયવ્યાપી હડતાળનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. જેને રાજયના અન્ય બાર એસાેસીએશને પણ બહુ મજબૂત સમર્થન જારી કર્યું છે. આ હડતાળને પગલે તા.11મી આેકટોબરે રાજયની બાેર્ડ આેફ નાેમીનીઝ કોટોૅની કામગીરી તાે ઠપ્પ થઇ જશે એમ ગુજરાત કો.આે.બાર એસાેસીએશનના પ્રમુખ એચ.આર.શાહ, એસાેસીએશનના અગ્રણી એડવોકેટ હર્ષદભાઇ ત્રાડા અને ધીરજભાઇ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું. સરકાર દ્વારા વારંવારની રજૂઆતાે અને રૂબરૂ મુલાકાતાે લઇ સમગ્ર મામલે ધ્યાન દોરવા છતાં રાજયની બાેર્ડ આેફ નાેમીનીઝ કોર્ટમાં અને ટ્રિબ્યુનલમાં જજોની નિમણૂંક નહી કરવામાં આવતાં આજરોજ ગુજરાત કો.આે.બાર એસાેસીએશનના પ્રમુખ એચ.આર.શાહ, એસાેસીએશનના અગ્રણી એડવોકેટ હર્ષદભાઇ ત્રાડા અને ધીરજભાઇ ઠક્કરની આગેવાની હેઠળ આશિષ શાહ, વી.સી.રાવલ, મેનેજર તરૂણભાઇ ઠક્કર અજીત ગઢવી, ભીખુભાઇ કાલમેક, અતુલ શેઠ, અક્ષય ત્રિવેદી સહિતના 50થી વધુ વકીલો લાલદરવાજા, અપનાબજાર ખાતેના સંકુલમાં બાેર્ડ આેફ નાેમીનીઝ કોર્ટ ખાતે એકત્ર થયા હતા અને સરકારના ઉદાસીન અને અસહકારભર્યા વલણના વિરોધમાં ઉગ્ર રોષ અને વિરોધ વ્યકત કયોૅ હતાે. ગુજરાત કો.આે.બાર એસાેસીએશનના પ્રમુખ એચ.આર.શાહ, એસાેસીએશનના અગ્રણી એડવોકેટ હર્ષદભાઇ ત્રાડા અને ધીરજભાઇ ઠક્કરે વધુમાં જણાવ્યું હતુ કે, સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં છેલ્લા સાત મહિના કરતાં વધુ સમયથી કુલ 18 બાેર્ડ આેફ નાેમીનીઝ કોર્ટમાંથી ફકત એક જ નાેમીની કોર્ટ કાર્યરત છે અને બાકીની 17 જગ્યાઆે ખાલી છે. તાે, ગુજરાત સ્ટેટ કો. ટ્રિબ્યુનલમાં પણ બે મેમ્બરોની જગ્યાઆે ખાલી છે. જે અંગે બાર એસાેસીએશનના હોદ્દેદારોએ મુખ્યમંત્રી, કાયદામંત્રી અને સહકાર મંત્રીને અવારનવાર લેખિત રજૂઆતાે કરી છે અને રૂબરૂ મુલાકાતાે પણ કરી સમગ્ર મામલે રજૂઆત કરી છે.
તાજેતરમાં તા.24-9-2019ના રોજ બાર એસાેસીએશનના હોદ્દેદારો અને સÇયો રાજયના સહકારમંત્રીને મળીને ઉગ્ર રજૂઆત કરી ત્યારે તેમણે તાત્કાલિક આ નિમણૂંકો કરવા અંગે ખાતરી આપી હતી પરંતુ હજુ સુધી આ નિમણૂંકો થઇ નથી, જેના કારણે બાેર્ડ આેફ નાેમીનીઝ કોટોૅમાં હજારો સંખ્યામાં કરોડો રૂપિયાના દાવાઆે અટવાયા છે. તાે, મંડળીઆે, સહકારી સંઘો, બેંકો, હાઉસીંગ સાેસાયટીઆે અને સભાસદોને પારાવાર નુકસાન થઇ રહ્યાુ છે. વકીલોની સાથે સાથે પક્ષકારો બહુ ભયંકર હાલાકી ભોગવી રહ્યાા છે અને પ્રજાજનાે ન્યાયથી વંચિત રહી રહ્યાા છે. અગાઉ ખુદ હાઇકોર્ટ તેમ જ સુપ્રીમકોર્ટના હુકમને પગલે સરકારને ખાલી જગ્યા ભરવાની ફરજ પડી હતી પરંતુ ત્યારબાદ સમયાંતરે જગ્યાઆે ખાલી પડતાં આજે છેક ફેબ્રુઆરી-2019થી બાેર્ડ આેફ નાેમનીઝની 17 કોટોૅ, ગુજરાત સ્ટેટ કો.આે.ટ્રિબ્યુનલમાં પણ બે મેમ્બરોની જગ્યા ખાલી છે. આ સંજોગાેમાં રાજય સરકાર અને સહકાર વિભાગની ગંભીર નિ»કાળજી અને ઉદાસીનતાના વિરોધમાં ગુજરાત કો-આેપરેટીવ બાર એસાેસીએશન દ્વારા તા.11મી આેકટોબરના રોજ પ્રતિક હડતાળનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ સહિત રાજયના અન્ય બાર એસાેસીએશન તરફથી પણ આ હડતાળને સમર્થન જારી કરવામાં આવ્યું છે.

Comments

comments