બેંકોને દર કલાકે લાગે છે 1.6 કરોડ રૂપિયાનો ચૂનો

March 15, 2018 at 12:04 pm


ભારતીય બેંકોને કૌભાંડ અને છેતરપિંડી દ્વારા દર કલાકે 1.6 કરોડ રુપિયાનું નુકસાન ભોગવવું પડે છે. આ બેંકો સાથે ફ્રાેડના સૌથી જૂના પ્રકાર છે અને ગુમાવેલી કુલ રકમનો 60 ટકા હિસ્સો આ જ રીતનો હોય છે.
બેંકો દ્વારા ફરિયાદને આધારે રિઝર્વ બેંક આૅફ ઈન્ડિયાએએ ફ્રાેડને 8 કેટેગરીમાં વહેંચ્યા છે. માત્ર ચીટિંગ એન્ડ ફોર્જરીથી ત્રણ વર્ષ (2014-15, 2015-16, 2016-17)માં બેંકોના કુલ 42,746 કરોડ રુપિયા ડૂબી ગયા.
એક્સપર્ટ આને સિસ્ટમમાં મોટી ખામી ગણાવતા કહે છે, જેના માટે સિક્યોરિટી ફ્રેમવર્ક અને ટ્રેનિંગની ઉણપ જવાબદાર છે.

આ પ્રકારના ફ્રાેડને સામાન્યપણે બનાવટી ડોક્યૂમેન્ટ્સ અને બેંકોમાં જૂઠા દાવા કરીને પાર પાડવામાં આવે છે. કુલ 42,276 કરોડમાંથી 89 ટકા એટલે કે, 37,583 કરોડ રુપિયા સરકારી બેંકોના હતા અને પ્રાઈવેટ બેંકોને 4683 કરોડ રુપિયાનો ચુનો લાગ્યો છે. આમાંથી સ્ટેટ બેંક આૅફ ઈન્ડિયા સાથે સૌથી વધુ 5,743 કરોડ રુપિયાના ફ્રાેડ થયા છે.
આ પ્રકારની છેતરપિંડીના કુલ 7,505 કેસ સામે આવ્યા છે, જેમાંથી 4702ની ફરિયાદ સરકારી બેંકોએ કરી છે જયારે પ્રાઈવેટ બેંકોમાં આવા 2803 કેસ નાેંધાય છે.

Comments

comments

VOTING POLL