રાજકોટ સહીત ૮ મહાનગરોના શહેરી વિકાસ સત્તામંડળોના અધ્યક્ષ હશે મ્યુ. કમિ., સરકારનો નિર્ણય

August 29, 2018 at 7:04 pm


મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યના રાજકોટ સહીત આઠ મહાનગરોના શહેરી વિકાસ સત્તામંડળોના અધ્યક્ષ તરીકે સંબંધિત મહાનગરોના કમિશનરોની નિમણૂંક કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હાલ બહુધા સત્તામંડળોના અધ્યક્ષ તરીકે જે-તે જિલ્લાના કલેકટર કાર્યભાર સંભાળે છે. જિલ્લા કલેકટરનો કાર્યભાર હળવો કરવા માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

જિલ્લા વહીવટીતંત્રના વડા તરીકે કલેકટરને મહેસૂલી કામગીરી સાથોસાથ રાજ્ય સરકારની અન્ય જનહિતલક્ષી કામગીરી કરવાની હોય છે. વળી તેઓ સેવા સેતુ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રીત કરી શકે તેવા અભિગમ સાથે આ નિર્યણ લેવાયો છે.

મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના આ નિર્ણય અનુસાર હવેથી અમદાવાદ (ઔડા), વડોદરા (વુડા), સુરત (સુડા), રાજકોટ (રૂડા), જામનગર (જાડા), ભાવનગર (બાડા), જૂનાગઢ (જૂડા) અને ગાંધીનગર (ગુડા)ના શહેરી વિકાસ સત્તામંડળોના અધ્યક્ષ તરીકે આ મહાનગરોના મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીઓ કાર્ય કરશે.

Comments

comments