વજન ઘટાડવાની દવા ઘાતક પુરવાર થઇ શકે છે : રિપાેર્ટ

February 26, 2018 at 9:11 pm


ગ્લેમરની દુનિયામાં સ્ટાર અને મોડલો ઉપર વજન ઘટાડવા માટેનું સતત દબાણ રહે છે. કલાકારો વજન ઘટાડવા માટે અનેક પ્રકારની દવાઆે અને હામોૅનનાે ઉપયોગ કરે છે. કદાચ કેટલીક વખત આ દવાઆેની પ્રતિકુળ અસર પણ થાય છે. આેવરડોઝના કારણે સેલિબિ્રટીઆેના મોતના અહેવાલ અગાઉ પણ આવી ચુક્યા છે. તમામ લોકો માને છે કે, વજન આેછુ કરવા માટે આ પ્રકારના તરીકા ઘાતક અને જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. તબીબાેનું કહેવું છે કે, આ દવા હાર્ટ ઉપર ખુબ પ્રતિકુળ અસર કરે છે.

બીએલકે સુપર સ્પેશિયાલિટીના કા##352;ડયોલોજિસ્ટ નિરવ ભલ્લાનું કહેવું છે કે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે, કેટલીક મોડલ અને સ્ટાર ડâુરેટિક નામની દવા લે છે. આ દવા શરીરમાંથી પાણી આેછું કરી નાંખે છે જેનાથી પાણી આેછું થવાની સ્થિતિમાં ઘણી તકલીફો સજાૅય છે. બીજી બાજુ મોડલ પણ રેમ્પ ઉપર શો કરવા માટે વજન ખુબ ઝડપથી ઘટાડે છે. આના માટે દવાઆેનાે ઉપયોગ કરે છે. આનાથી ત્રણ ચાર કિલો સુધી વજન ઘટી જાય છે પરંતુ બાેડીમાં સાેલ્ટ અને ઇલેક્ટ્રાેસાઇટનું પ્રમાણ ખુબ આેછું થઇ જાય છે. ભલ્લાનું કહેવું છે કે જો શરીરમાં પાેટેશિયમ અને સાેલ્ટ બાેડીમાંથી ઘટી જાય તાે ઘાતક સાબિત થાય છે અને હાર્ટ ઉપર અસર થાય છે. કેટલીક મોડલ અને અભિનેત્રીઆે હામોૅન ટેબલેટનાે ઉપયોગ કરે છે જેમાં થાઈરોઇડ હામોૅન હોય છે. તેમનું થાઈરોઇડ નાેર્મલ હોય છે તે આના કારણે વધારે અસરગ્રસ્ત થાય છે. કારણ કે થાઈરોઇડ વધવાથી વજન ઘટવા લાગે છે અને બિમારીઆેને આમંત્રણ મળે છે.

Comments

comments

VOTING POLL